Szefowa PE w Strasburgu o aferze korupcyjnej: zaatakowano Parlament Europejski i europejską demokrację

Szefowa PE Roberta Metsola, otwierając sesję plenarną w Strasburgu, zapowiedziała rozpoczęcie procedury odwołania wiceprzewodniczącej PE Evy Kaili "w celu ochrony integralności Parlamentu Europejskiego".

- Zaatakowano Parlament Europejski, zaatakowano europejską demokrację - powiedziała.

- Jako środek zapobiegawczy, (...) z pełnym poszanowaniem zasady domniemania niewinności, pozbawiłam wiceprzewodniczącą wszelkich zadań i obowiązków związanych z pełnioną przez nią funkcją i zwołałam nadzwyczajne posiedzenie Konferencji Przewodniczących w celu rozpoczęcia procedury z art. 21 mającej na celu zakończenie jej kadencji jako wiceprzewodniczącej w celu ochrony integralności tej Izby - powiedziała Metsola.

TOK FM PREMIUM