92 sędziów Sądu Najwyższego apeluje do władz. Chcą zawieszenia Izby Dyscyplinarnej

92 sędziów Sądu Najwyższego apeluje do władzy o wykonanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sędziowie dołączają do apeli innych prawników i organizacji pozarządowych z całej Polski i podkreślają, że niewykonanie orzeczenia "godzi w krajowy porządek konstytucyjny".
Zobacz wideo

Pod apelem podpisali się sędziowie, którzy aktualnie orzekają w Sądzie Najwyższym, m.in. Michał Laskowski, Marta Romanowska i prof. Włodzimierz Wróbel. Apelują do wszystkich organów państwa o pełne wykonanie postanowienia zabezpieczającego TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej, a także wykonanie wyroku TSUE z 15 lipca. Chodzi przede wszystkim o natychmiastowe zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej i wydawanych przez nią decyzji.

"Odmowa wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości stanowi nie tylko naruszenie prawa unijnego obowiązującego w państwie członkowskim UE (art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej), lecz godzi także w krajowy porządek konstytucyjny (art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP)" - czytamy w oświadczeniu.

Podobne apele podpisują sędziowie sądów niższych szczebli z całego kraju. Już jest ponad 3 tysiące 200 podpisów. - Najważniejsze jest jedno: aby ten nasz głos wybrzmiał i po prostu był skuteczny - mówi sędzia Michał Lewoc z "Iustitiii".

DOSTĘP PREMIUM