Dofinansowanie do żłobka w 2022 roku. Gdzie i kiedy złożyć wniosek o bon?

Zgodnie z Polski Ładem, rodzice dzieci do lat 3, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego albo - w czasie pracy mamy i taty - pozostają u dziennego opiekuna, mogą liczyć na dofinansowanie. Aby uzyskać tzw. żłobkowe, wymagane jest złożenie odpowiedniego dokumentu. Dofinansowanie do żłobka w 2022 roku. Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Bon żłobkowy 2022. Czym jest?

Dofinansowanie potocznie nazywane "400 plus" ma przysługiwać na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy. Czym jest RKO? Jest to nowe świadczenie zaproponowane w Polskim Ładzie. RKO nie zależy od dochodu rodziny i wynosi łącznie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Przyznaje się je na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Jaka jest zależność między żłobkowym a RKO? Na dane dziecko, za ten sam okres, można będzie otrzymać tylko jedno świadczenie, czyli dofinansowanie do żłobka albo rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Dlatego rodzic będzie musiał wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego.

Komu przysługuje dofinansowanie do żłobka?

Z dofinansowania do żłobka mogą skorzystać rodzice, których dziecko:

  • jest pierwsze i jedyne w rodzinie;
  • jest pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym;
  • nie ukończyło 12 miesiąca i ukończyło 36 miesiąc życia.

Ile wynosi dofinansowanie do żłobka w 2022?

Dofinansowanie do żłobka, klubu dziecięcego czy dziennego opiekuna wynosi 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w placówce. Przez opłatę rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w powyższych instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za jego wyżywienie.

Jeśli więc przykładowa opłata za żłobek wynosi 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie. Pieniądze nie zostaną przekazane rodzicom dziecka, ale trafią na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki, czyli np. żłobka.

Warto przy okazji zaznaczyć, czym jest dzienna opieka i czym różni się od żłobka oraz klubu dziecięcego. Przez dzienną opiekę i opiekuna rozumie się formę instytucjonalnej zorganizowanej opieki. Nie jest to więc oddanie dziecka członkowi rodziny, np. babci. W przeciwieństwie do żłobka, taka opieka jest sprawowana w warunkach domowych i dopasowana do czasu pracy rodziców.

Dofinansowanie do żłobka. Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Aby uzyskać dofinansowanie do żłobka, wymagane jest złożenie odpowiedniego wniosku. Gdzie i kiedy to zrobić? Wnioski składa się do ZUSu wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Najwcześniej wniosek będzie można złożyć 1 kwietnia 2022 roku.

Natomiast w terminie do 14 stycznia 2022 roku do podmiotu prowadzącego instytucję opieki należy złożyć inne oświadczenie, które zawiera dane dzieci i rodziców. Są one niezbędne do przyznania dofinansowania żłobkowego, jednak same w sobie nie są równoznaczne ze złożeniem wniosku do ZUS-u.

Podmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 są zobowiązane do comiesięcznego przekazywania do Rejestru Żłobków informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodzicach. Dane te są niezbędne, aby ZUS mógł przyznać dofinansowanie.

TOK FM PREMIUM