Żłobkowe - nowy program dopłat dla rodziców. Przewidziano nawet 400 zł. Sprawdź, czy się załapiesz

Od 1 kwietnia rusza nowy program świadczeń dla rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka lub przebywają u opiekuna dziennego. Dopłata może wynieść nawet 400 zł. Kto może składać wniosek o żłobkowe?

Żłobkowe w wysokości 400 zł. Kto może składać wniosek o dopłatę?

Na początku 2022 roku wprowadzono nowe rozwiązanie dla rodziców, jakim był rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Jednak nie wszystkie dzieci zostały nim objęte, dotyczy on wyłącznie drugiego i kolejnego malucha w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie 12 tys. zł. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ nowy program dopłat, czyli tzw. "żłobkowe", dotyczy tych rodziców, którzy nie zostali objęci RKO. To właśnie oni mogą skorzystać z 400 zł dodatku na żłobek, muszą jednak spełnić określone kryteria.

Kto może składać wniosek o dopłatę na żłobek? Z programu można skorzystać, gdy w rodzinie jest tylko jedno dziecko i/lub nie spełnia ono kryterium wieku RKO, tzn. ma mniej niż 12 lub więcej niż 35 miesięcy. Żłobkowe wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej lub u dziennego opiekuna.

Dopłata 400 zł do żłobka. Pieniądze nie trafią bezpośrednio rodziców

Dofinansowanie do żłobka co prawda wynosi maksymalnie 400 zł, ale kwota będzie obniżona proporcjonalnie do kosztu pobytu dziecka w placówce lub u opiekuna. Nie obejmuje ona również wyżywienia, za które rodzice muszą zapłacić samodzielnie.

Przykładowo, gdy opłata za żłobek wynosi 300 zł + 100 zł za wyżywienie, to rodzic otrzyma świadczenie wyłącznie w wysokości 300 zł. Gdy opłata za żłobek wyniesie 700 zł + 100 za wyżywienie, to przyznana zostanie dopłata maksymalna w wysokości 400 zł, a resztę będzie trzeba opłacić z własnej kieszeni.

Jeżeli świadczenie zostało przyznane przez ZUS, to cała suma trafi bezpośrednio na konto placówki lub osoby sprawującej opiekę dzienną. Nie będzie to więc dopłata na rozdysponowanie przez rodziców.

Dofinansowanie do żłobka. Gdzie można składać wniosek o 400 zł? Potrzebny jest do tego Internet

Wniosek o dofinansowanie do żłobka w wysokości 400 zł należy składać w ZUSie. Mogą to zrobić rodzice lub opiekunowie prawni. Co ważne, o dofinansowanie można ubiegać się tylko drogą elektroniczną. Służą do tego:

  • bankowość elektroniczna;
  • portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Składanie wniosków o żłobkowe rusza 1 kwietnia 2022 roku. Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie trafi do ZUSu do końca maja 2022 roku, to pieniądze zostaną przyznane od miesiąca, w którym dziecko po raz pierwszy zostało oddane do placówki lub opiekuna dziennego. Nie może to być jednak termin wcześniejszy niż 1 stycznia 2022 roku.

TOK FM PREMIUM