Urlop macierzyński 2022. Zmiany w urlopach i świadczeniach. Ojcowie też zyskają

Polska w najbliższym czasie musi zaimplementować dwie unijne dyrektywy. Jedna z nich dotyczy równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów. Ten wymóg zaowocuje korzystnymi zmianami w urlopach rodzicielskich.

Urlop macierzyński, a urlop rodzicielski - różnią się nie tylko czasem trwania

Podstawowy urlop macierzyński trwa 20 tygodni. Po 14 tygodniach obowiązkowego urlopu macierzyńskiego matka może przekazać swoją część urlopu ojcu (maksymalnie 6 tygodni). Jeśli ciąża jest mnoga, można wykorzystać proporcjonalnie więcej czasu na opiekę nad każdym dzieckiem. W sumie urlop macierzyński może trwać od 20 do nawet 31 tygodni.

Urlop rodzicielski może trwać maksymalnie 32 tygodnie (w przypadku bliźniaków i większej liczby dzieci - 34 tygodnie). Jednocześnie z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać oboje z rodziców, jednak okres 32 tygodni nie może zostać przekroczony.

Sumując powyższe wymiary tygodniowe, kobieta po urodzeniu dziecka może przebywać na płatnym urlopie 52 tygodnie. Należy pamiętać, że aby skorzystanie z tak długiego, płatnego urlopu było możliwe, pracownica musi wykorzystać urlop macierzyński w pełnym wymiarze. Co więcej, urlopy powinny następować bezpośrednio jeden po drugim.

Po zmianach urlop rodzicielski będzie wynosił odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancję 9 tygodni urlopu, których nie będzie mógł przenieść na drugiego rodzica.

Wynagrodzenie za urlop macierzyński - ile płatny jest teraz, a ile po zmianach? Prognozy są obiecujące

Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy wynagrodzenia za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą część tego urlopu. Oznacza to, że obecnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi średnio 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku

Zmiany w zasiłku macierzyńskim, które prawdopodobnie wejdą w życie w sierpniu 2022 r. zakładają, że za cały okres zasiłek będzie wynosić 70 proc. podstawy wymiaru. Co jednak bardzo ważne – jeśli pracownica złoży wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie, miesięczny zasiłek macierzyński (za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego) wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Ojcom, którzy skorzystają z 9-tygodniowego, nieprzenoszalnego urlopu, za cały okres będzie przysługiwać zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.

Świadczenie rodzicielskie - osoby bezrobotne też mogą liczyć na wsparcie z tytułu narodzin dziecka

Świadczenie rodzicielskie jest to wsparcie finansowe rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Do grona tych osób można zaliczyć 

  • studentów, 
  • osoby bezrobotne,
  • osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, które nie opłacają składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski 2022 - ważne, by złożyć je w odpowiednim terminie

Pracownica, która urodziła dziecko, powinna złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski. Ważne, aby zrobiła to w odpowiednim terminie, od tego bowiem zależy, w jakiej wysokości przyznany zostanie zasiłek macierzyński. 

Wniosek o urlop macierzyński przysługuje z mocy prawa maksymalnie od dnia porodu. Kodeks pracy podaje, iż wniosek o urlop rodzicielski powinien być przekazany pracodawcy najpóźniej 21 dni od dnia porodu. Jest to istotne dla celów ustalenia wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jeśli pracownica wręczy wniosek w ciągu 21 dni, wówczas przez cały okres urlopów związanych z rodzicielstwem będzie otrzymywała świadczenie w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Jeśli termin nie zostanie zachowany, wówczas wypłaty będą odpowiednio w wysokości 100%, a następnie 60% podstawy.

We wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski prócz danych pracownika oraz pracodawcy należy zawrzeć: 

  • imię i nazwisko dziecka,
  • datę urodzenia dziecka,
  • okresy wykorzystania tych urlopów,
  • oświadczenie, że drugi rodzic nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM