Ulga na dziecko 2021 nie dla wszystkich jest jednakowo korzystna. Sprawdź, ile możesz odliczyć od PIT

Ulga prorodzinna, zwana także ulgą na dziecko to odliczenie od podatku, z którego korzysta największa liczba Polaków. Sprawdź, komu przysługuje i jaka jest wysokość ulgi na dziecko.

Komu przysługuje ulga na dziecko? Skorzystać z niej mogą także rodzice pełnoletnich pociech

Przepisy wskazują, iż ulga na dziecko  przysługuje osobom fizycznym wychowującym dzieci, które rozliczają podatek dochodowy według skali podatkowej, a więc składają roczny PIT 36 lub 37

Z ulgi nie mogą zaś skorzystać osoby, które rozliczają podatek metodą liniową z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, za pomocą karty podatkowej lub ryczałtowo.

Co istotne, z ulgi prorodzinnej skorzystać mogą zarówno rodzice biologiczni, jak i rodzice zastępczy bądź opiekunowie prawni dziecka.

Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci:

  • małoletnie – czyli w wieku do 18 lat,
  • w wieku do 25 lat – o ile wciąż uczą się lub studiują na studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, doktoranckich itp., ale pod warunkiem, że są na utrzymaniu rodziców (jeśli uzyskują jakieś dochody, nie mogą przekroczyć ich określonego limitu),
  • bez względu na wiek – jeżeli są niepełnosprawne i otrzymują rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny.

Jaka jest ulga na dziecko? – wysokość odliczenia zależy od liczby dzieci

Ulga prorodzinna przysługuje w wysokości:

  • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
  • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie kolejne 1 112,04 zł),
  • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (co daje rocznie po 2 700,00 zł).

Odliczenia na wszystkie posiadane dzieci sumują się, a ponieważ ulga prorodzinna jest nielimitowana w stosunku do ilości posiadanych przez podatnika pociech, pozwala na znaczną oszczędność w domowym budżecie

Ulga na dziecko 2021 a limit dochodu - obowiązuje tylko w jednym przypadku

Limit dochodowy ograniczający prawo do ulgi prorodzinnej dotyczy wyłącznie osób posiadających jedno dziecko. 

Rodzice jedynaków mogą skorzystać z odliczenia, jeżeli ich roczny dochód nie przekracza kwoty:

  • 112 000 zł – w przypadku samotnych rodziców,
  • 112 000 zł – w przypadku rodziców pozostając w związku małżeńskim (limit dotyczy łącznego dochodu obojga małżonków),
  • 56 000 zł – rodziców nie będących w związku małżeńskim.

Rozdzielność majątkowa a ulga na dziecko - małżonkowie muszą się podzielić

Rozdzielność majątkowa nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Jeżeli małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i mają podpisaną intercyzę, nie mogą jedynie rozliczać wspólnego PIT-u. Mogą jednak w swoich odrębnych deklaracjach uwzględnić ulgę na dzieci, ale tylko w przysługującej im części – kwotę ulgi na dane dziecko należy podzielić między sobą np. w stosunku 50:50.

Co ważne, rozdzielność majątkowa nie uprawnia jednak do statusu rodzica samotnie wychowującego dziecko. 

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM