Rozliczenie PIT 2022. Dla kogo są druki PIT-37, 36, 38 czy 39? Sprawdź jak nie pogubić się w PITach

Termin rozliczeń PIT 2022 upływa 2 maja. Obowiązek złożenia zeznania podatkowego to nie lada wyzwanie dla wielu obywateli, jednak obecnie, dzięki usłudze Twój e-PIT jest to znacznie prostsze. Niestety w niektórych przypadkach skorzystanie z pomocy systemu nie jest możliwe i rozliczenia trzeba dokonać samemu. Podpowiadamy który formulaż

Czym jest Twój e-PIT? - dzięki niemu rozliczenia podatkowe są znacznie łatwiejsze

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu.

Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na stronie podatki.gov.pl.

Podatnik powinien zalogować się do usługi Twój e-PIT i sprawdzić, czy wszystkie zawarte w nim informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Warto mieć na uwadze, że usługa nie uwzględnia niektórych ulg podatkowych, które trzeba wprowadzić samemu. Przygotowuje ona także rozliczenie indywidualne, więc jeśli planujemy rozliczyć się ze współmałżonkiem, to taką zmianę również należy wprowadzić w druku. 

Kogo dotyczy Twój e-PIT? Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej opcji 

Usługa e-PIT jest dużym ułatwieniem dla podatników, niestety wciąż jeszcze nie każda forma rozliczenia jest możliwa za jej pomocą. Oto, jaki rodzaj PIT-ów jest automatycznie generowany przez Krajową Administrację Skarbową i dla kogo są przewidziane formularze dostępne w usłudze Twój e-PIT: 

 • dla osób fizycznych, które posiadają przychody z tytułu umów o pracę, umów zleceń lub umów o dzieło i jednocześnie nie prowadzą działalności gospodarczej a także dla emerytów i rencistów – to podatnicy rozliczający się najczęściej na deklaracji PIT-37,
 • dla osób uzyskujących przychody kapitałowe (np. po zbyciu akcji) – to osoby rozliczające się na deklaracji PIT-38.
 • dla osób fizycznych rozliczających np. przychody z umów najmu, dzierżawy lub innych podobnych, ale nie prowadzących działalności gospodarczej – to podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28 do 28 lutego,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą – one rozliczają się najczęściej na formularzach  PIT-36.

W tym roku zakres usługi Twój e-PIT został rozszerzony dla osób korzystających z formularzy PIT-28 i PIT-36. Niestety nie będą one jeszcze zawierały informacji dotyczących przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej. 

Jak nie pogubić się w różnych drukach? PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 - dla kogo są przewidziane te i inne druki? Wyjaśniamy 

 • PIT-36 — przeznaczony jest dla osób, których przynajmniej część dochodów pochodzi z działalności gospodarczej i rozliczają się według skali podatkowej 17 lub 32% bez pośrednictwa płatnika. Będą to podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działalność nierejestrowaną/nieewidencjonowaną. Nie rozliczą się na jego podstawie natomiast osoby prowadzące działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym (wyjątkiem będzie posiadanie dwóch działalności — jednej rozliczanej w PIT-36, drugiej ryczałtem rozliczanej w PIT-28; podatnik składa wówczas dwie odrębne deklaracje).
 • PIT36L — dla osób, które rozliczają przychody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym.
 • PIT-37 (najpopularniejszy) — przeznaczony jest dla pracowników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i osiągają przychody z umowy o pracę, umowy zlecenie umowy o dzieło a także z innych umów, zasiłków pieniężnych, stypendiów z których podatek odprowadza płatnik oraz dla emerytów i rencistów.
 • PIT-38 — przeznaczony dla osób, które w roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, realizacji wynikających z nich praw oraz udziałów w spółkach mających osobowość prawną. PIT-38 wypełniają także podatnicy, uzyskujący przychody z tytułu objęcia akcji w spółkach mających osobowość prawną bądź wkład w spółdzielniach w zamian za wkład inny niż pieniężny, w postaci innej niż przedsiębiorstwo. W PIT-38 uwzględnia się również handel kryptowalutami.
 • PIT-39 — deklaracja, według której rozlicza się podatnik uzyskujący dochody ze sprzedaży nieruchomości.
 • PIT-8c — deklaracja wystawiana biura maklerskie oraz instytucje finansowe, które nie pobierają podatku ryczałtowo dla podatników uzyskujących dochody giełdowe bądź zdobyte podczas sprzedaży papierów wartościowych i innych podobnych form. Jest potrzebny do rozliczenia PIT-38.
 • PIT-OP — deklaracja dotycząca emerytów/rencistów, których rozlicza ZUS. Wtedy taka osoba może przekazać swój 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, składając do końca kwietnia do urzędu skarbowego PIT-OP. W tej deklaracji nie wpisuje się żadnych kwot, tylko wybiera organizację, więc wypełnienie tego druku jest bardzo łatwe.
 • PIT-11 — deklaracja służąca do wprowadzenia informacji na temat zaliczek oraz dochodów uzyskiwanych w ramach podatku dochodowego. Wypełnia ją pracodawca lub ZUS.
 • PIT-11A i PIT-40A— deklaracje służące do wprowadzenia informacji na temat zaliczek oraz dochodów wystawiane przez ZUS.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM