mObywatel 2.0. Koniec noszenia dowodu osobistego? Ta aplikacja go zastąpi

Rząd planuje nową ustawę o aplikacji mObywatel, która zrówna pod względem prawnym dokumenty w wersji cyfrowej znajdujące się w aplikacji z dokumentami w tradycyjnej formie. Co jeszcze zyskamy dzięki nowej roli aplikacji?

mObywatel 2.0. Czym jest aplikacja i do czego służy?

mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki tej aplikacji można pobierać i okazywać swoje dane, korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej, zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i np. rozliczyć PIT, albo zrealizować eRecepty bez podawania numeru PESEL czy przechowywać certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19. W ten sposób możemy też potwierdzić nabyte uprawnienia kierowcy, sprawdzać swoje punkty karne, okazywać i sprawdzać dane swojego samochodu. 

 mObywatel 2.0. Projekt ustawy otworzy nowe możliwości użytkownikom aplikacji. "Zbuduje zaufanie do cyfrowych usług"

 Teraz rząd chce rozszerzyć zakres danych, którymi użytkownicy aplikacji mObywatel mogą zarządzać oraz dać obywatelom możliwość wykorzystywania aplikacji przy uwierzytelnianiu profilu zaufanego. Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że "Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób korzystających z usług mobilnych, jak i podmiotów świadczących takie usługi, stwarzając mechanizmy niezbędne dla budowania zaufania do cyfrowych usług Państwa oraz całego mobilnego środowiska". 

Po nowelizacji ustawy aplikacja mObywatel ma mieć dużo większe znaczenie i więcej praktycznych zastosowań. Nastąpi zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w  nieelektronicznej formie. Nowe prawo musi doprecyzować warunki, na jakich można wykorzystywać i uznawać dokumenty elektroniczne, obsługiwane przy użyciu aplikacji mObywatel. Bo teraz ma ona służyć jako mobilny odpowiednik dowodu osobistego.

mObywatel 2.0. Nowe prawo pozwoli uzyskać zniżki bez plastikowej legitymacji szkolnej. Co jeszcze?

 Według projektu nowelizacji, zmiany w mObywatel mają prowadzić do:

  •  Upowszechnienia korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów.
  •  Wprowadzenia rozwiązania w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty np. organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi, wydanymi dla obywateli czy też mieszkańców, członków organizacji.
  •  Rozszerzenia danych, którymi mogą zarządzać użytkownicy aplikacji mObywatel w ramach dokumentu elektronicznego mObywatel - o takie dane jak: NIP (jeśli został nadany), datę wydania dowodu osobistego, stan cywilny, adres i datę zameldowania na pobyt czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu, dane z Rejestru Danych Kontaktowych.
  • Umożliwienia wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego.
  • Możliwości dokonywania płatności w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne w aplikacji mObywatel.
  •  Uregulowania sytuacji, że opiekun prawny np.rodzic może w aplikacji posiadać dostęp do dokumentu elektronicznego osoby, którą ma pod swoją opieką.

mObywatel ma zabezpieczenia ale czy zapewnia bezpieczeństwo danych? To musisz zrobić na wypadek zgubienia telefonu z aplikacją

Z rządowej aplikacji mObywatel, która pozwala m.in. na potwierdzenie danych osobowych i przechowywanie ich w smartfonie w formie wirtualnego dowodu osobistego, prawa jazdy czy legitymacji studenckiej, korzysta już ponad 2 milionów rodaków. Powstaje pytanie czy wirtualny dowód tożsamości przechowywany w aplikacji jest równie dobrze zabezpieczony jak jego fizyczny odpowiednik? Co zrobić gdy stracimy telefon z aplikacją i swoimi danymi?

Dowód wprowadzony do aplikacji mObywatel jest chroniony przez szereg zabezpieczeń. Dba o to m.in. hologram, znak wodny oraz efekt dynamiczny. Jednak warto pamiętać, że grafikę na ekranie smartfona łatwiej można sfałszować niż fizyczny dokument. Pamiętajmy, żeby zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym dostępem do naszych dokumentów przez osobę trzecią na wypadek utraty telefonu. Dobrym pomysłem jest ustawienie mechanizmu kontroli dostępu do urządzenia oraz zadbanie o szyfrowanie pamięci.

Ponadto sama aplikacja również wyposażona jest w zabezpieczenia, np. nie pozwala na odzyskiwanie hasła (na wypadek, gdyby telefon wpadł w niepowołane ręce). Jeśli zapomnisz hasła, musisz odinstalować i zainstalować całą aplikację ponownie, a następnie pobrać dokumenty z systemu. 

TOK FM PREMIUM