Ochrona przed wypowiedzeniem. Kogo obejmuje? Sprawdź, co zmieni się w prawie pracy od sierpnia

Zasady rozwiązywania umowy o pracę reguluje Kodeks pracy. Czy na pewno wiesz, w jakich przypadkach można zwolnić pracownika, oraz jakie zmiany w tym zakresie wejdą jeszcze w tym roku? Zmiany w prawie pracy zostaną wprowadzone w sierpniu 2022 roku.

Umowa o pracę 2022. Kogo nie można zwolnić z pracy — dziś

Obowiązujący Kodeks pracy dokładnie reguluje warunki rozwiązania umów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Między innymi zawiera katalog pracowników i sytuacji, w których zwolnienie nie jest możliwe.

Prawo pracy chroni przed wypowiedzeniem następujące osoby:

 • pracowników przebywających na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym,
 • pracowników przebywającym na zwolnieniu lekarskim,
 • pracowników w wieku przedemerytalnym, gdy do nabycia prawa do emerytury brakuje im maksymalnie 4 lata,
 • kobiety w ciąży,
 • działaczy związkowych,
 • współmałżonków żołnierzy zawodowych (zmiana obowiązująca od 23 kwietnia 2022).

Wymienione osoby mogą otrzymać wypowiedzenie jedynie w szczególnych okolicznościach. Są nimi: wina leżąca po stronie pracownika, a także upadłość, lub likwidacja pracodawcy.

Zmiany w prawie pracy od sierpnia 2022. Dodatkowa ochrona przed wypowiedzeniem

Zmiany, zaplanowane na sierpień 2022 r. rozszerzają katalog osób chronionych przed wypowiedzeniem. Ma to związek z Ustawą o obronie ojczyzny, która weszła w życie na początku 2022 r.

W tym czasie do katalogu osób chronionych zostali dodani współmałżonkowie żołnierzy zawodowych. W sierpniu dodatkowo do listy osób chronionych przed wypowiedzeniem umowy o pracę zostaną dopisani współmałżonkowie żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

Reguluje to art. 306 pkt 1 ustawy o obronie Ojczyzny: "W okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Urlop w okresie wypowiedzenia i zwolnienie z obowiązku świadczenie pracy. To warto wiedzieć

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym jest możliwe jedynie wówczas, gdy następuje porozumienie stron, lub z winy pracownika (np. na drodze zwolnienia dyscyplinarnego).

W innych przypadkach zwolnieniu towarzyszy konkretny czas wypowiedzenia. Jego długość jest uzależniona od rodzaju umowy i czasu pracy.

Czas wypowiedzenia w przypadku umowy na okres próbny:

 • 3 dni robocze, jeśli umowa jest zawarta na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie,
 • 1 tydzień, jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż dwa tygodnie, ale krótszy niż trzy miesiące,
 • 2 tygodnie, gdy okres próbny trwa trzy miesiące.

Czas wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony:

 • 2 tygodnie, jeżeli osoba pracowała u danego pracodawcy nie więcej niż sześć miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli osoba pracowała u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy, ale krócej niż 3 lata,
 • 3 miesiące, jeżeli osoba pracowała u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Pracownik będący w okresie wypowiedzenia ma prawo do dni wolnych. To tzw. urlop na poszukiwanie pracy.

Wynosi on, odpowiednio:

 • 2 dni robocze — w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
 • 3 dni robocze — w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM