Dodatek węglowy - jest już wzór wniosku. Przypominamy, kto może dostać 3 tys. zł i jak o nie wystąpić

Dodatek węglowy przeszedł przez Sejm. Już tylko podpis prezydenta dzieli go od wypłat, bo ustawa, ze względu na ważny interes społeczny wejdzie w życie tuż po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw. I choć podpisu jeszcze nie ma, pojawił się projekt rozporządzenia zawierający wzór wniosku. Kto może go złożyć i dostać 3 tys. zł? Do kiedy wnioski będą przyjmowane?

Kontrowersyjna ustawa o dodatku węglowym wzbudza emocje. Ciąg dalszy nastąpi

Dodatek węglowy będzie jednorazowym świadczeniem w wysokości 3 tys. zł. To forma pomocy rządowej dla gospodarstw domowych opalanych węglem, przed zbliżającym się sezonem grzewczym.

W trakcie prac legislacyjnych Senat wprowadził do ustawy szereg poprawek, które miały rozszerzać wsparcie i skierować je także do tych gospodarstw domowych, które używają innych źródeł ciepła niż węgiel.

Także opozycja i organizacje społeczne próbowały przekonać posłów do szerszego spojrzenia na problem drożyzny energetycznej. Rząd obserwując krytykę związaną z pomysłem wykluczenia z pomocy użytkowników innych źródeł ciepła, przygotował własny, kolejny projekt. Będzie on jednak procedowany osobno.

Kogo dotyczy dopłata do węgla? Wniosek już jest

Jednorazowy dodatek węglowy jest wsparciem finansowych dla gospodarstw domowych, które zaopatrują dom w ciepło za pomocą węgla lub innych paliw zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Mogą to być:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa
  • piec kaflowy.

Świadczenie nie jest powiązane z żadnym kryterium dochodowych, mogą się więc o nie ubiegać wszyscy, niezależnie od dochodu na członka rodziny. Jest tylko jeden warunek pozytywnego zaopiniowania wniosku: węglowe źródło ciepła powinno być zgłoszone jako główne do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wzór wniosku o dodatek węglowy. Podpowiadamy, jak i gdzie go złożyć

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia zawierającego wzór wniosku o dodatek węglowy.

Wzór wniosku o dopłatę do węgla

Wniosek zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji, takie jak imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość. We wniosku muszą się znaleźć także dane gospodarstwa domowego (adres), a także rachunek bankowy, na który zostanie przekazana wnioskowana kwota.

Jednym z punków wniosku jest też wskazanie źródła ciepła na paliwo stałe, które oczywiście powinno być zgodne z tym zgłoszonym w deklaracji CEEB.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy

Wnioski będzie można składać w Urzędzie Gminy. Można to będzie zrobić osobiście lub online. Gmina będzie miała miesiąc na wypłatę dodatku.

Kiedy złożyć wniosek o dopłatę do węgla

Niestety, nie jest jeszcze znana data, od której gminy będą przyjmować wnioski. Stanie się to dzień po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw, a dokument jest obecnie na biurku prezydenta i czeka na podpis. Podana jednak została w ustawie końcowa data przyjmowania wniosków. To 30 listopada 2022 roku.

DOSTĘP PREMIUM