Ustawa weszła w życie, a co z wnioskiem o dodatek energetyczny? RCL pokazał wzór

We wtorek 20 września formalnie weszła w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca m.in. ograniczenie cen ciepła sieciowego oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Teoretycznie od 20 września można składać wnioski do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel. Podpowiadamy, jak wypełnić wniosek o dodatek energetyczny.

Teoretycznie od 20 września można składać wnioski o dodatek energetyczny. Praktycznie, nie bardzo. Okazuje się, że urzędy wciąż czekają na oficjalny wzór wniosku, który musi się pojawić w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska. Jak informuje muratorplus.pl wniosek ma się pojawić jeszcze w tym tygodniu. 

Dodatek energetyczny. Warunkiem otrzymania pieniędzy,  jest wpis do CEEB 

Wchodząca w życie ustawa wprowadza m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Jak wypełnić wniosek o dodatek energetyczny?

Wzór wniosku o dodatek energetyczny na swoich stronach zamieściło Rządowe Centrum Legislacji. 

Aby wypełnić wniosek trzeba będzie podać m.in.: 

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego

Należy wybrać czy gospodarstwo domowe jest:

 • jednoosobowe,
 • wieloosobowe.

We wniosku trzeba będzie też podać rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła: 

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy.

Należy również zaznaczyć jakie paliwo jest wykorzystywane do ogrzewania:

 • pellet drzewny,
 • drewno kawałkowe,
 • gaz LPG,
 • olej opałowy,
 • inny rodzaj biomasy.

Przypominamy, dodatek energetyczny wynosi: 

 • 3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny          rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego, 
 • 1 tys. zł w przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe,
 • 2 tys zł - na olej opałowy, 
 • 500 zł dla ogrzewania na LPG. 

Gdzie złożyć wniosek o dodatek energetyczny 2022?

Wnioski o dodatek energetyczny można będzie składać w urzędzie miasta lub gminy:

 • osobiście,
 • za pomocą poczty 
 • online przez e-PUAP. 

Na razie wciąż nie wiadomo, od kiedy dokładnie będzie można składać wnioski. Jednak ponieważ ustawa już weszła w życie, pojawiają się głosy, że będzie to możliwe w ciągu dosłownie kilku dni - gdy tylko oficjalny wzór wniosku pojawi się w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Wnioski o dodatek energetyczny, podobnie jak przy dodatku węglowym, będą przyjmowane do 30 listopada. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował m.in. ich zgodność z wpisem do CEEB, który jest warunkiem otrzymania dodatku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z ustawą, gminy będą miały 30 dni na rozpatrzenie wniosków i wypłatę pieniędzy. 

Jak przypomina PAP,  nowe przepisy zakładają też, że jeden dodatek energetyczny będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

TOK FM PREMIUM