Coraz wyższe ceny energii dobijają firmy. Rząd chce wesprzeć przedsiębiorców, ale czy wszystkich?

W latach 2022-24 na pomoc branżom energochłonnym rząd przeznaczy 17,4 mld zł - informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W związku ze znacznymi podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu, Rada Ministrów przyjęła projekt pomocowy dla firm.

- Nagły wzrost cen gazu i energii elektrycznej wywołany rosyjską agresją na Ukrainę wpływa znacząco na rentowność firm przemysłowych. Dlatego jeszcze w tym roku planujemy dofinansować część kosztów zakupu energii i gazu, jakie ponoszą najbardziej energochłonne przedsiębiorstwa – powiedział minister Waldemar Buda.

- Już teraz niektóre polskie przedsiębiorstwa np. producenci wyrobów hutniczych, ceramicznych kafli i płytek czy nawozów i związków azotowych, zmuszone są wstrzymywać lub ograniczać produkcję. Pamiętajmy, że często są one znaczącym pracodawcą w danym regionie. Firmy te potrzebują wsparcia finansowego, które pozwoli im nie tylko utrzymać rentowność, ale też miejsca pracy i zdolności produkcyjne – cytuje ministra, portal gov.pl. 

Pomoc dla firm. Najważniejsze rozwiązania

Rządowy projekt określa zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w latach 2022–2024. Ponadto, wsparcie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone ze względu na dynamiczny wzrost kosztów prowadzenia tej działalności.

Wsparcie dla firm. Nowy projekt ustawy

Pomoc ma przede wszystkim służyć zapewnieniu płynności i dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw zmagających się kryzysem. 

- Wsparcie może być udzielone na pokrycie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego – czytamy na gov.pl. 

W latach 2022–2024 na realizację programów rząd chce przeznaczyć 17,4 mld zł, z czego w jeszcze w tym roku ponad 5 mld zł. W 2023 r. na wsparcie przewidziane zostało ponad 8,2 mld zł, a w 2024 r. – ponad 4,1 mld zł.

Jak informuje portal wysokienapiecie.pl przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 ma nastąpić do końca września.

Podwyżki cen energii a pomoc dla małych i średnich firm 

Już w sierpniu słychać było obawy od przedsiębiorców energochłonnych i ze strony małych i średnich  firm. 

W artykule Business Insidera w sierpniu  opublikowano niepokojące dane,  z badania Konfederacji Lewiatan przeprowadzonego przez CBM Indicator na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Jak informował  dziennik, aż 81 proc. przebadanych przedsiębiorców zadeklarowało, że z uwagi na spodziewany wzrost cen energii jesienią będzie musiało podnieść ceny oferowanych produktów o kilkadziesiąt procent. Wzrost rachunków za prąd sprawi też, że firmy ograniczą inwestycje.

— Przyszły rok będzie bardzo trudny, jeżeli chodzi o zarządzanie kosztami energii w firmach — przyznaje też Aleksander Śniegocki, prezes Instytutu Reform. Jednak w jego ocenie nie musi spełnić się czarny scenariusz, rysowany przez przemysł. — Nie należy spodziewać się zapaści gospodarczej i masowych bankructw, w zdecydowanej większości przypadków nastąpi przerzucenie kosztów na klientów — ocenia w dzienniku ekspert.

To jednak będzie oznaczać dalszy wzrost cen towarów i usług.

Rządowy projekt nie wyjaśnia jednak, czy małe i średnie przedsiębiorstwa również zostaną objęte wsparciem finansowym. 

TOK FM PREMIUM