Dodatek węglowy, dodatek elektryczny. Dla kogo są dopłaty i jakie warunki trzeba spełnić aby je dostać?

Dodatek węglowy, zmiany w ustawie o dodatku węglowym i wypłaty dodatków do ogrzewania to gorący temat. Z powodu kryzysu energetycznego, w nadchodzącym sezonie grzewczym rząd postanowił wesprzeć Polaków dopłatami do ogrzewania. Nie wszyscy jednak dostaną dofinansowania. Przyczyną są przede wszystkim zmiany w ustawie o dodatku węglowym i terminy zgłoszeń do CEEB.

Rząd przygotował szereg dodatków do ogrzewania przed sezonem grzewczym. Aby otrzymać pieniądze trzeba jednak spełniać pewne określone w ustawach warunki. Przypominamy jakie. 

Dodatek węglowy - zmiany. Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać dopłatę do węgla?

Dodatek węglowym,  to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł, które przysługuje gospodarstwom domowym, dla których główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem (zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego). Aby otrzymać dodatek węglowy,  źródłem ogrzewania musi być np. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza lub piec kaflowy na paliwa stałe. 

Jednym z najważniejszych warunków otrzymania dofinansowania do węgla oraz jedną z ważniejszych zmian jakie wprowadzono do ustawy o dodatku węglowym,  jest jeden adres zamieszkania, zamiast jednego gospodarstwa domowego.  W sytuacji, gdy z tego samego adresu zostaną złożone np. dwa wnioski o dopłatę do węgla, wówczas pieniądze zostaną wypłacone temu, kto jako pierwszy złoży wniosek. 

Istotnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 roku. 

Składając wniosek o dodatek węglowy, trzeba oświadczyć, że nie korzysta się z opału zakupionego od sprzedawcy za cenę niższą niż 966, 60 zł. brutto za tonę,  zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 roku. Takie oświadczenie składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Nie dostanie jednak dodatku węglowego, osoba, która kupiła  węgiel w cenie gwarantowanej nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od sprzedawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. 

Jak informuje Muratorplus.pl dodatek węglowy "nie przysługuje , jeśli  węgiel został w okresie pomiędzy 28 lipca 2022 r. a 11 sierpnia 2022 r. u sprzedawcy, który skorzystał z dopłaty do węgla".

Ustawa o dodatku węglowym. Kto nie dostanie dopłaty?

W ramach ustawy o dodatku węglowym nie mogą występować osoby, które:

  • przebywają za granicą, 
  • w szpitalu, 
  • w domu opieki społecznej, 
  • w więzieniu 
  • zakonie.

Zgodnie z zasadami dotyczącymi dodatku węglowego Ministerstwo Klimatu i Środowiska zastrzegło, że prowadzenie gospodarstwa domowego wiąże się z faktem przebywania w lokalu lub budynku, dla którego składa się wniosek. 

Dodatku węglowego nie otrzymają osoby, które zgłoszą tzw. gospodarstwo domowe w altanie lub garażu. 

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym przysługuje on osobom, które prowadzą gospodarstwo domowe w budynkach "zamieszkałych i zagospodarowanych". 

Według przepisów takie budynki, jak altana czy garaż są budynkami niemieszkalnymi czyli przepisy dotyczące dodatków energetycznych ich nie obejmują. 

Takie same przepisy obowiązują w przypadku, gdy źródło ogrzewania zasilane jest drewnem, gazem lub olejem opałowym. Różnią się tylko stawki dodatku:

  • 2000 zł - olej opałowy
  • 1000 zł - drewno
  • 500 zł - gaz

Dodatek elektryczny. Kto nie dostanie dopłaty do prądu?

W ramach dopłat do ogrzewania, rząd postanowił przyznać dodatkowe pieniądze również osobom, które ogrzewają domy energią elektryczną, w tym wykorzystujące pompy ciepła. 

To o jak wysoki dodatek elektryczny można się starać, zależy od dotychczasowego zużycia prądu:

  • 1000 zł w przypadku zużycia do 5 MWh w 2021 roku,
  • 1500 zł dla zużycia powyżej 5 MWh w 2021 roku.

Osoby starające się o dodatek 1500 zł muszą do wniosku o dodatek elektryczny dołączyć roczne rozliczenie.

Na dodatek elektryczny nie mogą liczyć osoby, które w deklaracji CEEB wskazały inne źródło ogrzewania niż pompa ciepła. Ważnym warunkiem jest również jeden adres, dotyczący jednego wniosku. W przypadku większej liczby wniosków, podobnie jak w przypadku innych dodatków na ogrzewanie, pieniądze dostanie ten kto złoży wniosek jako pierwszy. 

Dodatku elektrycznego nie otrzymają też osoby, które odmówią we wniosku wywiadu środowiskowego. W ten sposób urzędnicy mogą kontrolować, czy wskazane źródło ogrzewania jest właściwym. 

Wniosek o dodatek elektryczny można będzie składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023. Pieniądze zostaną wypłacone do 31 marca 2023. 

Żródlo: pomorska.pl / muratorplus.pl 

TOK FM PREMIUM