Waloryzacja rent i emerytur 2023. Najniższa emerytura wzrośnie o gwarantowane 250 złotych

Waloryzacja rent i emerytur na 2023 roku została zagwarantowana. W przyszłym roku zastosowana zostanie waloryzacja kwotowo-procentowa, w efekcie której emerytury wzrosną o co najmniej 250 złotych.

W ubiegłym tygodniu (18.10)  rząd zajął się nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niektórych innych ustaw. Zakłada on podwyższenie wysokości najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i socjalnej, a także najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

- Solidarność, solidarność międzypokoleniowa, solidarność w polityce społecznej, to jest trzon naszej polityki, to podstawowy element, fundament całej naszej polityki. Podobnie jak to, że kiedy mamy czas kryzysu, kiedy wszystkim jest trudniej, staramy się pomagać jeszcze bardziej, nie zostawiamy ludzi samych sobie –mówił Mateusz Morawiecki. 

Premier zaznaczył, że wyrazem tego jest m.in. planowana kwotowo-procentowa waloryzacja rent i emerytur, a także 13. i 14. emerytura, dodatki do ciepła i do węgla, a także zamrożenie cen energii elektrycznej.

Waloryzacja rent i emerytur 2023. Tak wyglądać będzie minimalna emerytura

Jak informuje PAP, w ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r. zaproponowano modyfikację obecnie obowiązujących zasad wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany te będą polegały na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

  • 1588,44 zł czyli 1445 zł netto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
  • 1191,33 zł brutto czyli 1020 zł netto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Waloryzacja emerytur w 2023 na nowych zasadach

W przyszłym roku rząd przeprowadzi waloryzację kwotowo-procentowej. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, jednak z gwarancją minimalnej podwyżki na poziomie 250 zł brutto czyli 227,50 złotych na rękę. Wskaźnik posłuży natomiast do procentowej waloryzacji emerytur, które są wyższe niż 1812 zł brutto.

- Waloryzacja emerytur procentowa oznacza, że emerytura i renta zostaje podwyższona o określony procent. Im większa renta lub emerytura, tym wyższa podwyżka.

- Waloryzacja emerytur kwotowa oznacza pieniądze o określonej wysokości dla każdego uprawnionego, czyli np. każda emerytura i renta zostaje podwyższona równo o np. 250 złotych. 

W 2023 ma obowiązywać waloryzacja kwotowo-procentowa, będąca połączeniem obydwu sposobów waloryzacji.

- Proponowane rozwiązanie zapewnia zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach – podkreślono w rządowej informacji.

Najniższe emerytury 2022. Aktualnie obowiązują takie stawki

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w 2022 wynosi - 1003,83 zł brutto.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Taka waloryzacja, polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

TOK FM PREMIUM