Dodatek elektryczny 2022. Od dziś można składać wnioski. Podpowiadamy, jak to zrobić

Wystartowało składanie wniosków o dodatek elektryczny. Od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 roku można się starać o dofinansowanie do prądu w wysokości 1000 lub 1500 złotych. Kto może złożyć wniosek o dodatek elektryczny i jak to zrobić? Podpowiadamy.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. 

Dodatek energetyczny rozporządzenie

Jak przypomina PAP, dodatek wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Dodatek elektryczny – ile wynosi?

Dodatek elektryczny 2022 wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie – warunkiem otrzymania pieniędzy jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021. 

Jak informuje portal gov.pl wnioski można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny – dla kogo jest przewidziany?

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. 

Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Komu dodatek elektryczny nie przysługuje?

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym które posiadają:

  • mikroinstalacje fotowoltaiczne i ogrzewają się głównie energią elektryczną,
  • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne,
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek elektryczny - wniosek online już działa

Wniosek na dodatek elektryczny można pobrać ze strony gov.pl. 

Jak informuje rządowy portal, we wniosku należy wypełnić dane dotyczące wnioskodawcy i wszystkich członków jego gospodarstwa domowego. 

- Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB. We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła – instruuje na swoich stronach Gov.pl.  

Gdzie i jak można składać wnioski o dodatek elektryczny?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby starającej się o dodatek. 

Wypełniony wniosek można złożyć:

  • osobiście, 
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,  
  • online.

Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny online?

Wniosek można złożyć poprzez ePUAP i Profil zaufany.

- Należy zalogować się do portalu e-PUAP. Następnie wybrać z katalogu spraw: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego". Wybrać adres odpowiedniego urzędu i rodzaj pisma. Załączyć pobrany z sieci i wypełniony wniosek. Podpisać go elektronicznie i wysłać – podpowiada muratorplus.pl.

Źródło: PAP/ Muratorplus.pl/ Gov.pl 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM