Inflacja luty 2023. Tak drogo nie było od ponad 20 lat

Inflacja w lutym 2023 r. wyniosła 18,4 proc. - poinformował w połowie marca Główny Urząd Statystyczny. W styczniu wyniosła 17,2 proc. Tak wysokiego poziomu inflacji nie było w Polsce od ponad 20 lat.
Zobacz wideo

Ceny rosną w zastraszającym tempie, a kolejne paragony przyprawiają konsumentów o zawroty głów. Inflacja ciągle rośnie i nic nie wskazuje na to, by ta sytuacja miała się w najbliższych miesiącach zmienić. 

Inflacja luty 2023. Ile wynosi?

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę (15.03), że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rok do roku o 18,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 1,2 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rok do roku wzrosły o 16,6 proc., a miesiąc do miesiąca o 2,5 proc. W poprzednim komunikacie GUS podawał, że w styczniu ceny rok do roku wzrosły o 17,2 proc., a miesiąc do miesiąca o 2,4 proc.

W lutym 2023 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12 proc., licząc rok do roku. Wskaźnik inflacji na koniec lutego wynosił 18,4 proc. – poinformował NBP.

Narodowy Bank Polski w czwartek (16.03) opublikował dane o inflacji bazowej w lutym. Z komunikatu NBP wynika, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 18,1 proc. wobec 16,3 proc. miesiąc wcześniej. Z kolei inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 15,5 proc. wobec 14,4 proc. miesiąc wcześniej.

Czym jest inflacja bazowa?

Inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 12 proc., wobec 11,7 proc. miesiąc wcześniej, zaś tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 17 proc., wobec 15,2 proc. miesiąc wcześniej.

"Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np.przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" – podano w komunikacie NBP.

Bank centralny wyjaśnił także, że najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ.

"Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" – stwierdzono w komunikacie NBP.

Posłuchaj: 

TOK FM PREMIUM