Rezygnacja z PPK 2023. Jak można się wypisać z Pracowniczego Planu Kapitałowego

Rezygnacja z PPK 2023. Jeśli pracownik nie chce, aby zapisanie go do Pracowniczych Planów Kapitałowych zostało automatycznie przedłużone, musi złożyć odpowiednią rezygnację. Podpowiadamy jak i kiedy to zrobić.
Zobacz wideo

W 2023 r. dokonany jest pierwszy automatyczny zapis do programu PPK, następne będą się odbywać co cztery lata. Automatyczny zapis obejmuje wszystkich pracowników do 55 roku życia.  

Automatyczny zapis do PPK - kogo dotyczy?

Automatycznym zapisem do programu objęci są wszyscy pracownicy, nawet ci którzy:

  • już wcześniej złożyli deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK;
  • zostali zapisani do programu, ale po jakimś czasie złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Deklaracje złożone do 2023 r. obwiązują do końca marca 2023 r. 

Rezygnacja z PPK – kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Pierwszy autozapis pracowników do PPK nastąpił w marcu 2023 roku. Tym samym deklaracje o rezygnacji z PPK złożone pracodawcom do 28 lutego 2023 straciły swoją ważność.

Teraz, jeśli ktoś chce zrezygnować z uczestnictwa w programie, musi złożyć odpowiednią deklarację.  Inaczej od kwietnia pracodawca będzie dokonywać co miesiąc wpłat do PPK, potrącając wysokość z comiesięcznego wynagrodzenia.

Pracownicy objęci autozapisem, którzy nie chcą uczestniczyć w PPK, rezygnację z dokonywania wpłat w PPK muszą złożyć u pracodawcy w formie pisemnej. Mogą to zrobić w dowolnym momencie roku, nie tylko w marcu.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Zapis do PPK. Kogo nie obejmie program PPK?

Automatyczny zapis do PPK nie obejmuje osób, które ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70 lat i nie przystąpiły wcześniej do programu lub wypisały się z niego z własnej woli. Natomiast osoby 55 plus chcące przystąpić do PPK muszą złożyć odpowiedni wniosek.

Co to jest PPK i na czym polega?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, powszechny program oszczędnościowy, który funkcjonuje we współpracy z państwem oraz pracodawcami.

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych pomyślany jest jako dodatkowe źródło oszczędności dla pracowników na późniejsze lata ich życia. System umożliwia długoterminowe odkładanie środków w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne. 

Kto wpłaca pieniądze na PPK? Jak działa PPK?

Do PPK środki wpłacane są przez:

  • pracownika - wpłata podstawowa to 2 proc. wynagrodzenia, dodatkowa może wynieść do 2%.
  • pracodawcę - podstawowa wpłata to 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika, a wpłata dodatkowa do 2,5 proc. wynagrodzenia. Wynagrodzenie pracownika rozumiane jest jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Skarb Państwa - jednorazowa wpłata powitalna na rzecz uczestnika: 250 zł. Dopłaty roczne (po spełnieniu określonych warunków): 240 zł. 

Wypłata pieniędzy z PPK - po ukończeniu 60 roku życia

Po ukończeniu 60 roku życia, uczestnikowi programu PPK zostanie wypłacone jednorazowo 25 proc. środków zgromadzonych na koncie.

Pozostałe 75 proc. środków zgromadzonych w PPK wypłacane będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik zażąda wypłaty w mniejszej liczbie rat. W takim przypadku uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty podatku od dochodów kapitałowych od kwoty wypłaty przekraczającej 25 proc. wartości aktywów zgromadzonych w PPK.

Wypłata pieniędzy z PPK przed ukończeniem 60 roku życia

Wypłata środków z PPK w kilku przypadkach jest możliwa także przed ukończeniem 60 roku życia:

  • w dowolnym momencie przed osiągnięciem 60. roku życia można złożyć wniosek o wycofanie środków z PPK. Należy jednak pamiętać, że taki zwrot wiąże się z utratą kwoty stanowiącej równowartość wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od Skarbu Państwa. 30 proc. wpłat pochodzących od pracodawcy będzie przekazane na indywidualne konto uczestnika w ZUS. Od pozostałej kwoty zostanie potrącony podatek dochodowy;
  • raz w trakcie uczestnictwa można wypłacić do 100 proc. wartości środków zgromadzonych w PPK, aby pokryć wkład własny do kredytu na zakup domu lub mieszkania. 
  • w przypadku poważnej choroby, albo choroby współmałżonka lub dziecka można wypłacić 25% środków;
  • w przypadku śmierci uczestnika środki są dziedziczone według zasad określonych w ustawie o PPK.

PPK 2023 - zwrot dokonanych wpłat

Jednocześnie zawsze i w każdym momencie osoby oszczędzające w PPK, mogą dokonywać tzw. zwrotów czyli wypłacać sobie zgromadzone pieniądze w całości lub części.

Trzeba też pamiętać, że niezależnie, czy dokona się zwrotu czy wypłaty na któryś z powyższych celów, wypłata środków z PPK nie oznacza rezygnacji z dalszego oszczędzania.

"Rachunek uczestnika PPK nadal będzie zasilany wpłatami własnymi oraz pracodawcy, a także dopłatami państwa. Wyjątkiem jest wypłata po osiągnięciu 60. roku życia – automatycznie wiąże się ona z zakończeniem wpłat na rachunek PPK" - czytamy na stronie mojeppk.pl. 

Źródło: Mojeppk.pl / Gov.pl / Infor.pl 

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM