Emerytura "mama 4 plus" i dodatek do emerytury za urodzenie dzieci: sprawdź z którego możesz skorzystać

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci i emerytura mama 4 plus to dwa świadczenia wprowadzone z myślą o osobach, które całość, bądź część swojej kariery zawodowej poświęciły rodzicielstwu. Aby się o nie ubiegać, trzeba jednak spełnić kilka kryteriów.

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci - świadczenie przysługuje tylko kobietom

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci po 1949 przysługuje wyłącznie kobietom. Świadczenie to weszło w życie w 2015 roku i polega na wprowadzeniu zmian w obliczaniu kapitału początkowego emerytur, które uznano za krzywdzące w stosunku do kobiet, którym urlopu wychowawczego nie wliczano w okres nieskładkowy.

Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci przysługuje:

  • kobietom urodzonym po 1949 roku
  • kobietom, które przepracowały zawodowo co najmniej 20 lat,
  • kobietom, które przebywały na urlopie wychowawczym.

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci po 1949. Ile wynosi świadczenie? Pojawiły się korzystne zmiany

Do 2015 roku przy obliczaniu kapitału początkowego do emerytury za każdy rok urlopu wychowawczego obliczało się po 0,7% podstawy wymiaru. Po korzystnych dla matek zmianach, współczynnik ten podwyższono:

- Za okresy urlopów udzielonych z tytułu opieki nad dziećmi oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dziećmi liczymy po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok z uwzględnieniem pełnych miesięcy - napisano na oficjalnej stronie ZUS

Emerytura "mama 4 plus" - przysługuje nie tylko matkom, ale ojcowie muszą spełniać ważny warunek

Tak zwana "emerytura matczyna" to rodzicielskie świadczenie uzupełniające wprowadzone z myślą o osobach, które w ogóle nie podjęły, bądź zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej z powodu wychowania co najmniej czwórki dzieci. Aby ubiegać się o to świadczenie należy spełniać następujące kryteria: 

  • w przypadku kobiet ukończenie 60 roku życia, w przypadku mężczyzn ukończenie 65 roku życia
  • urodzenie, bądź wychowanie co najmniej 4 dzieci
  • brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania
  • w przypadku mężczyzn jest jeszcze dodatkowy warunek: śmierć matki, porzucenie dzieci przez matkę lub długotrwałe zaprzestanie wychowywania dzieci przez matkę,

Emerytura "mama 4 plus" - ile wynosi "matczyna emerytura"?

Wysokość emerytury "mama 4 plus" jest równa minimalnej emeryturze, czyli od marca 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto. Taka kwota dotyczy osób, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1338,44 zł.

TOK FM PREMIUM