Emerytury 2022 - waloryzacja wysoka, ale nie każdy emeryt zyska na Polskim Ładzie

Emerytura 2022 ulegnie waloryzacji o 107 procent. Sprawdź, o jaką dokładnie kwotę wzrosną świadczenia emerytalne w tym roku, kiedy zostaną wypłacone trzynaste emerytury i ile wynosi obecnie najniższa emerytura.

Waloryzacja emerytur 2022 - czy zrównoważy rosnące koszty życia?

W 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje waloryzację procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia, które przysługuje 28 lutego 2022 r. (w kwocie brutto) przez wskaźnik 107 proc. Jeśli przykładowo 28 lutego 2022 r. emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to od 1 marca 2022 r. jej wysokość wzrasta do 2140 zł (2000 zł x 107 proc. = 2140 zł).

Od 1 marca 2022 r. waloryzacji ulegną także renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny.

Specjaliści podkreślają jednak, że taka waloryzacja emerytur nie zdoła zrównoważyć rosnących kosztów żywności, cen prądu czy gazu. 

Najniższa emerytura 2022 - spory wzrost 

Od 1 marca 2022 r. minimalna emerytura wyniesie 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż przed tą datą. O taką samą kwotę wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł, a dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 256,44 zł.

Polski Ład a emerytura - czy emeryci zyskają na nowym rządowym projekcie?

Jak zapewniają rządzący, na Polskim Ładzie zyska "90 proc. emerytów i rencistów, a 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci podatku. Z kolei emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł".

Zaznaczyć należy jednak, że na Polskim Ładzie nie zyskają osoby otrzymujące do 2500 zł, które w wyniku kwoty wolnej od podatku już dziś nie płacą podatku. Na wzrost swojego świadczenia mogą liczyć zaś emeryci otrzymujący więcej niż 2500 zł miesięcznie. Dzięki obniżce stawki PIT z 17 do 12 proc., ich emerytury będą wyższe. Na przykład emeryt otrzymujący świadczenie w wysokości 3000 zł dotychczas płacił 1020 zł podatku w skali roku, teraz zaś zapłaci jedynie 720 zł.

Trzynasta emerytura 2022 - kiedy wypłata dodatkowego świadczenia?

Wypłata tegorocznych trzynastych emerytur nastąpi wraz ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień.

Zgodnie z ustawą trzynaste emerytury będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca tego roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie.

"Trzynastka" w 2022 roku wyniesie więc 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto).

Rząd zdecydował, że od trzynastych emerytur nie będzie pobierany podatek.

TOK FM PREMIUM