Wiek emerytalny w Polsce i w Europie. Do KPO rząd wpisał wzrost, ale i tak idzie w innym kierunku

Sprawdzamy jak zmieniał się wiek emerytalny w Polsca i jak wygląda dziś u nas i naszych sąsiadów w Europie. Na czym polega zmiana efektywnego wieku przechodzenia na emeryturę i czy rząd, który zobowiązał się do jego zwiększenia w KPO, podejmuje działania zmierzające w tym kierunku?

Wiek emerytalny w Polsce 2022. Raz tak, raz tak - ale idziemy w innym kierunku niż wszyscy

Wiek emerytalny obowiązujący obecnie w Polsce, to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Emerytura przyznawana jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ubezpieczony osiągnął powszechny wiek emerytalny czyli 60 lub 65 lat.

Wcześniej od 2013 do 2017 roku Polska stopniowo zwiększała wiek emerytalny. Plany przewidywały, że z czasem wiek dla kobiet i mężczyzn zostanie zrównany i wyniesie 67 lat. Przed 2013 r. od wielu lat obowiązywał wiek, do którego Polska wróciła pod rządami PiS. Był to jeden z głównych postulatów wyborczych partii i mógł doprowadzić PIS do zwycięstwa w wyborach

Obniżając wiek emerytalny Polska zawróciła z kursu obranego przez wiele państw europejskich. Trend podnoszenia wieku emerytalnego w Europie i na świecie jest związany z sytuacją gospodarczą i demograficzną państw, a także tym, że wydłuża się średnia długość życia, a społeczeństwa starzeją się.

Wiek emerytalny w Europie: Polska w czołówce najkrócej pracujących

W ciągu ostatnich lat wszystkie kraje europejskie, z wyjątkiem Luksemburga i Polski podniosły wiek przechodzenia na emeryturę.

Standardowy wiek emerytalny do którego dążą kraje Europejskie wynosi 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Przepisy już przyjęte w wielu państwach europejskich przewidują jego stopniowe podnoszenie. Np. w Danii do 2060 r. wiek emerytalny będzie najwyższy w Europie i będzie wynosił 72,5 lat.

Z kolei w Norwegii, Szwecji i Finlandii wiek uprawniający do przejścia na emeryturę jest elastyczny. Mieszkańcy tych państw mają do dyspozycji przedział wiekowy i sami mogą decydować o tym, w którym momencie tego przedziału chcą przejść na emeryturę.

Według wyliczeń zaprezentowanych w połowie maja br. przez portal Poradnik Przedsiębiorcy, w krajach Europy mieszkańcy przechodzą na emeryturę w następującym wieku (wybrane kraje europejskie):

 • Austria - mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat,
 • Belgia - mężczyźni 67 lat, kobiety 67 lat,
 • Bułgaria - mężczyźni 65 lat, kobiety 65 lat,
 • Chorwacja - mężczyźni 67 lat, kobiety 67 lat,
 • Dania - mężczyźni 67 lat, kobiety 67 lat,
 • Francja - mężczyźni 67 lat, kobiety 67 lat,
 • Grecja - mężczyźni 67 lat, kobiety 67 lat,
 • Hiszpania - mężczyźni 67 lat, kobiety 67 lat,
 • Holandia - mężczyźni 67 lat, kobiety 67 lat,
 • Irlandia - mężczyźni 68 lat, kobiety 68 lat,
 • Luksemburg - mężczyźni 65 lat, kobiety 65 lat,
 • Wiek emerytalny w Niemczech - mężczyźni 67 lat, kobiety 67 lat,
 • Polska - mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat,
 • Portugalia - mężczyźni 66 lat, kobiety 66 lat,
 • Słowacja - mężczyźni 62 lat, kobiety 62 lat,
 • Szwecja - mężczyźni 65 lat, kobiety 65 lat,
 • Węgry - mężczyźni 65 lat, kobiety 65 lat,
 • Wielka Brytania - mężczyźni 68 lat, kobiety 68 lat,
 • Włochy - mężczyźni 66 lat, kobiety 66 lat,

Maląg: "od lat rząd promuje i wprowadza zachęty". 14 emerytura nie zachęca jednak do dalszej pracy

Jednym z trendów, które są zauważalne w ramach emeryturę, jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Wiele państw już taką zmianę wprowadziło.

Innym działaniem, z którym w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia jest praca rządu nad podnoszeniem efektywnego wieku emerytalnego. Koalicja rządząca zobowiązała się do podjęcia działań zachęcających do nie przechodzenia na emeryturę, pomimo osiągnięcia wymaganego wieku. Zapisała to w kamieniach milowych Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Co prawda minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg twierdzi, że rząd, „od lat rząd promuje i wprowadza zachęty w tym obszarze". Jako przykład podaje zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego, jednak komentatorzy są innego zdania. Jako przykład podają 13 i 14 emeryturę. 

- Spójrzmy jednak na możliwość przejścia na emeryturę i łączenia jej z dalszą pracą, a także na przyznanie przez rząd trzynastej, czternastej czy – jak się ostatnio mówi – także piętnastej emerytury. Te decyzje władz zniechęcają do dalszej aktywności zawodowej i zachęcają do szybkiego odchodzenia na emeryturę. Istnieje realne ryzyko, że na skutek wprowadzania kolejnych dodatkowych "emerytur" cel, jakim jest podnoszenie efektywnego wieku emerytalnego, nie zostanie osiągnięty – wyjaśnia w rozmowie z Rzeczpospolitą dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego

TOK FM PREMIUM