Wiek emerytalny w Polsce pójdzie w górę? Takie są zapisy w KPO

Krajowy Plan Odbudowy zatwierdzony przez Komisję Europejską zawiera wiele zapisów, które Polska musi spełnić, aby otrzymać pieniądze unijne. Wśród nich jest punkt 68, który dotyczy wydłużenia wieku emerytalnego. Bez spełnienia tych wymagań a także pozostałych kamieni milowych, unijne pieniądze dla Polski nie są jeszcze pewne.

KPO, kamienie milowe: lista zawiera pkt nr. 68. Chodzi o wydłużenie wieku emerytalnego

Krajowy Plan Odbudowy 2022 zawiera wiele zapisów, które nie dotyczą jedynie likwidacji Izby Dyscyplinarnej i przywrócenia zawieszonych sędziów do orzekania. Znajdują się w nim też zapisy dotyczące zbliżania naszego kraju do niskoemisyjności, poprzez zachęcanie kierowców do ograniczania emisji spalin, a właścicieli domów do rezygnowania z "kopciuchów".

W Krajowym Planie Odbudowy polski rząd poruszył również temat wieku emerytalnego i zobowiązał się że w IV kwartale 2024 r. przedłoży Komisji Europejskiej raport dotyczący kroków jakie podjął w celu podniesienia efektywnego wieku emerytalnego. W tym raporcie powinny zostać opisane działania, które mają mieć pozytywny wpływ na rynek pracy, zrównoważony system emerytalny, równość płci na rynku pracy, a w efekcie finanse publiczne. Na razie - jak zauważają eksperci - działania rządu idą w dokładnie odwrotną stronę.

Co oznacza efektywny wiek emerytalny? W KPO brak precyzyjnych mierników

W planie zostało zapisane, że rząd doprowadzi do zwiększenia efektywnego wieku emerytalnego. To oznacza, że nie musi go wprowadzać ustawowo dla wszystkich. Powinien jednak podjąć takie działania, które zachęcą ludzi do dalszej pracy, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego i zdobycia uprawnień do świadczenia.

Ekspert Instytutu Emerytalnego dr Marcin Wojewódka, którego komentarz przytacza Rzeczpospolita, zauważył, że w dokumencie brakuje mierników, które pozwoliłyby określić, czy warunek podniesienia efektywnego wieku emerytalnego został spełniony.

- Co więcej, trudność w tym zakresie może polegać na tym, że niemożliwe może okazać się dokonanie oceny porównawczej, ile osób mogłoby efektywnie przejść na emeryturę wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego, a ile to naprawdę uczyniło. Dlatego nie można wykluczyć, że ten kamień milowy będzie od samego początku nie do spełnienia – podsumował Marcin Wojewódka.

Wyższy wiek emerytalny dla Polaków? Rząd idzie pod prąd własnych propozycji z KPO

Inny ekspert, Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego zauważył jednak, że wszystkie działania dotychczas podejmowane przez rząd, zniechęcają raczej do dalszej pracy, a zachęcają do sięgnięcia po emeryturę i odejścia z rynku pracy. 

Spójrzmy jednak na możliwość przejścia na emeryturę i łączenia jej z dalszą pracą, a także na przyznanie przez rząd trzynastej, czternastej czy – jak się ostatnio mówi – także piętnastej emerytury. Te decyzje władz zniechęcają do dalszej aktywności zawodowej i zachęcają do szybkiego odchodzenia na emeryturę. Istnieje realne ryzyko, że na skutek wprowadzania kolejnych dodatkowych „emerytur" cel, jakim jest podnoszenie efektywnego wieku emerytalnego, nie zostanie osiągnięty – obawia się Kołek.

TOK FM PREMIUM