Izolacja i kwarantanna - różnice i nowe wytyczne. Konferencja ministra zdrowia

Podczas konferencji prasowej 09 lutego 2022 r. minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił nowe wytyczne dotyczące izolacji i kwarantanny. Informując o malejącej liczbie hospitalizacji z powodu COVID-19 oraz spadku zapotrzebowania na tlen stwierdził, że "mamy do czynienia z początkiem końca pandemii". W związku z poprawą sytuacji okołopandemicznej ministerstwo zdrowia zdecydowało m.in. o skróceniu izolacji dla osób zakażonych koronawirusem. Minister określił też zasady kwarantanny dla medyków i służb mundurowych oraz zasady obowiązujące po powrocie do Polski.

"Wczoraj był pierwszy dzień, kiedy w skali ogólnopolskiej w V fali, mieliśmy do czynienia ze spadkiem hospitalizacji" – poinformował Adam Niedzielski na konferencji prasowej 9 lutego. Ta poprawa sytuacji związanej z pandemią COVID-19 przyniosła ze sobą nowe zasady izolacji i kwarantanny. 

Warto jednak najpierw zadać sobie pytanie, czym się różnią kwarantanna i izolacja?

Izolacja a kwarantanna - różnice formalne

  • Izolacja to odosobnienie osoby chorej, która ma pozytywny wynik na obecność wirusa SARS-CoV-2. 
  • Kwarantannę odbywają osoby zdrowe, które miały kontakt z chorymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Zmiany w kwarantannie. Nowe zasady izolacji i kwarantanny chorych i współdomowników

Konferencja ministra zdrowia przyniosła następujące zmiany w kwarantannie i izolacji: 

  • izolacja chorych zostanie skrócona: od 15 lutego zakażeni koronawirusem będą przebywać na izolacji nie 10, ale 7 dni;
  • kwarantannie będą poddawani tylko współdomownicy osób poddanych izolacji i ich kwarantanna będzie kończyć się wraz z momentem zakończenia izolacji chorego;
  • zaszczepieni współdomownicy, którzy zostali skierowani na kwarantannę, mogą wcześniej się z niej zwolnić, ale muszą wykonać test na COVID-19 i otrzymać negatywny wynik.

Kwarantanna wjazdowa do Polski - zmiany w przepisach

Od 11 lutego wprowadzono koniec kwarantanny po powrocie do Polski z zagranicy, chyba że taka osoba przyjechała spoza strefy Schengen, wówczas jej kwarantanna zostaje skrócona do 7 dni.

Kwarantanna dla medyków i służb mundurowych bez zmian

Dotychczas tylko osoby pracujące w zawodach z tzw. pierwszej linii frontu mogły liczyć na skrócenie kwarantanny. Gwarantowała to nowelizacja rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, którą opublikowano 31 stycznia 2022 roku. Dotyczy ona:

  • osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2,
  • osób będących żołnierzami lub pracownikami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzami wojsk obcych lub ich personelem cywilnym, żołnierzami, funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa

Od czasu nowelizacji [31 stycznia 2022] kwarantanna dla medyków i służb mundurowych trwa nie 10, ale 7 dni. Można ją skrócić dodatkowo o dwa dni, czyli do 5, ale pod warunkiem, że piątego dnia zostanie wykonany test w kierunku COVID-19 i jego wynik będzie negatywny.

Dodatkowe zmiany ogłoszone na konferencji Ministra Zdrowia

Podczas wystąpienia ministra zdrowia poruszono także temat pozostałych zmian okołopandemicznych. O znoszeniu obostrzeń w szkole mówił obecny na konferencji minister Przemysław Czarnek. Nauka zdalna jednak nie zostanie z nami do wiosny i skończy się szybciej niż na początku planowano. Dzieci i młodzież z klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych wrócą do nauki stacjonarnej już 21 lutego.

Analiza całej konferencji prasowej dostępna jest na naszej stronie internetowej.

TOK FM PREMIUM