PIT-0 dla seniora. Czy opłaca się zrezygnować z emerytury?

Wraz z Polskim Ładem wprowadzono nowe zasady ulgi dla pracujących seniorów. Ma to wspomóc i zachęcić strasze osoby do pozostania na rynku pracy. Dla niektórych taka opcja może być lepsza od przejścia na zasłużoną emeryturę.

Ulga podatkowa dla seniora. Czy opłaca się zrezygnować z emerytury?

Średni wiek emerytalny w Unii Europejskiej wynosi aktualnie 67 lat, tymczasem w Polsce jest to 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Wiele krajów stara się też aktywizować osoby, które zgodnie z prawem mogą już przejść na emeryturę. Polski rząd również proponuje takie rozwiązanie. Ma nim być ulga dla pracujących seniorów, nazywana także PIT-0 dla seniora. Ci z nich, którzy mają zdolności i są chętni pozostać na rynku pracy, mogą sporo zyskać.

Na czym polega ta ulga podatkowa dla seniora i ile wynosi? Pracujący seniorzy, którzy tymczasowo zrezygnują z pobierania przysługującej im emerytury, są zwolnieni z podatku dochodowego do limitu 85 528 zł rocznie. Jeśli rozliczają się oni na skali podatkowej (standardowy podatek dochodowy), to dodatkowo skorzystają także z kwoty wolnej od podatku w wysokości do 30 tys. zł. Po dodaniu obu tych ulg, pracujący seniorzy będą zwolnieni z podatku od dochodów aż do 115 528 zł.

Ulga dla seniora. Kogo dotyczy? Kto z niej skorzysta?

Przepisy o PIT-0 dla seniora zostały dodane do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 154 i obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. Ulga obejmuje kobiety po 60. roku życia i mężczyzn powyżej 65. roku życia, którzy nie przyjmują (mimo uprawnień):

  • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
  • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
  • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
  • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
  • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Ulga dla seniora obejmuje przychody uzyskane z:

  • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy);
  • umów zlecenia zawartych z firmą;
  • działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatko wej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Warunkiem koniecznym jest to, aby podatnik podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

PIT-0 dla seniora. Gdzie złożyć wniosek? Jak ją uzyskać?

Jeżeli osoba objęta ulgą chce z niej skorzystać i pracuje na etacie lub umowie zleceniu, powinna złożyć stosowane oświadczenie u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Nie ma jednolitego wzoru takiego oświadczenia, należy więc sporządzić je samodzielnie lub skorzystać z formularza dostępnego w firmie. Nie jest przy tym wymagane osobne informowanie ZUSu o przyjętej uldze dla seniora.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM