Wniosek o PESEL dla Ukraińców. Co daje ten numer? Co pozwoli załatwić?

Ukraińcy, którzy uciekli do Polski w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, od 16 marca mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Polscy urzędnicy przekonują, że otrzymanie numeru może ułatwić funkcjonowanie na terenie Polski.
Zobacz wideo

Wnioski o nadanie numeru PESEL uchodźcom wojennym z Ukrainy można składać od 16 marca, czyli już od dziś. Ukraińcom rekomenduje się takie rozwiązanie z przyczyn praktycznych.

PESEL dla Ukraińców. Co daje?

  • umożliwia składanie wniosków o udzielenie wszelkiego rodzaju świadczeń, korzystanie z opieki zdrowotnej, szczepień itd.
  • ułatwia formalności związane z podjęciem pracy,
  • umożliwia założenie konta w banku,
  • umożliwia założenie własnej działalności gospodarczej,
  • rejestruje pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.

Czas na złożenie wniosku o nadanie nr PESEL wynosi 60 dni od momentu wjazdu na teren RP.

PESEL nie dla wszystkich Ukraińców

PESEL przysługuje deklarującym zamiar pozostania na terytorium Polski:

  • obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom nieposiadającym obywatelstwa Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w terminie od 24 lutego 2022 r.
  • obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy opuścili Ukrainę w terminie od 24 lutego 2022 r., a następnie przybyli do Polski oraz ich najbliższym członkom rodziny.

Numeru PESEL nie otrzymają więc ci uchodźcy, którzy dotarli do Polski np. przez Słowację.

PESEL będzie nadawany zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Przy czym osobiście przy składaniu wniosku musi stawić się każda osoba, która ukończyła 12 lat. Konieczne będzie również przybycie z młodszym dzieckiem, jednak tylko wtedy, gdy jego opiekun nie posiada dokumentu tożsamości dziecka.

PESEL dla Ukraińców. Jak uzyskać numer?

Wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem. Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie paszportowe oraz okazać do wglądu dokument, na podstawie którego osoba wjechała na terytorium RP. W przypadku braku takiego dokumentu konieczne jest podpisanie stosownego oświadczenia.

Za dzieci wniosek składa i podpisuje rodzic, opiekun lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Trzeba pamiętać, że z uwagi na obowiązek pobrania odcisków palców w urzędzie muszą się stawić wszystkie ubiegające się o PESEL osoby, które ukończyły 12 rok życia. Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przychodzić, jeżeli ich wjazd na terytorium RP odbył się na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Podczas nadawania numeru PESEL będzie można otrzymać profil zaufany, dzięki temu każdy będzie mógł korzystać z aplikacji mobilnej mObywatel, w której będzie elektroniczny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL. Papierowe bądź plastikowe dokumenty nie będą wydawane, ale każdy wnioskujący otrzyma stosowne zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL. 

Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) obywatele Ukrainy będą mogli przebywać legalnie w Polsce przez 18 miesięcy liczonych od 24 lutego 2022 r., jeśli osoby te wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przez ukraińsko-polską granicę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski.

TOK FM PREMIUM