Podwójna emerytura co miesiąc trafi do tych seniorów. Konieczny jest wniosek

Podwójna emerytura, wypłacana systematycznie co miesiąc, to marzenie każdego seniora. Niestety w Polsce niewiele osób może na nią liczyć. Są jednak grupy emerytów, które mają szansę na drugie świadczenie. Sprawdź, czy należysz do jednej z nich.

Podwójna emerytura 2022 - dla kogo jest przewidziana? Trzeba spełnić jeden z trzech warunków

Podwójna emerytura w Polsce to bardzo wyjątkowa sytuacja, bowiem co do zasady ZUS może wypłacać tylko jedno świadczenie każdemu emerytowi. Są jednak grupy, które mogą się ubiegać o podwójną emeryturę. Należą do nich:

  • osoby, które pracowały za granicą,
  • pracownicy służb mundurowych
  • osoby zarejestrowane w KRUS

Podwójna emerytura za pracę za granicą - można pobierać świadczenie z Polski i danego kraju

Żeby nabyć prawo do świadczenia, zarówno w Polsce, jak i za granicą, trzeba spełnić określone warunki.  W poszczególnych państwach Unii Europejskie i w tych, z którymi Polska zawarła odpowiednie umowy, należy spełnić różne warunki w celu nabycia prawa do dwóch emerytur. Należy pamiętać, że w różnych krajach różny może być wiek emerytalny oraz wymagany okres składkowy. Jeśli ktoś pracował w kilku krajach, wniosek o emeryturę będzie rozpatrywał kraj, w którym znajdowało się jego ostatnie miejsce pracy.

Podwójna emerytura dla służb mundurowych - zdarza się rzadko, ale jest możliwa

Emeryci, których kariera zawodowa była związana ze służbami mundurowymi, a jednocześnie mają uprawniający do świadczenia staż cywilny, mogą starać się o podwójną emeryturę, czyli świadczenie z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz z ZUS. Nie jest to łatwe, bowiem praktyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest taka, że zawiesza wypłatę emerytury z systemu powszechnego opierając się na dosłownym brzmieniu przepisów które mówią, że możliwa jest wypłata tylko jednego świadczenia emerytalnego. 

Jednak jak czytamy na blogu radcy prawnego Kamila Zawartki, uzyskanie dwóch emerytur jest możliwe, należy jednak wystąpić do Sądu Okręgowego z odwołaniem od decyzji ZUS. Warunkiem pobierania dwóch świadczeń jednocześnie jest to, aby emeryt miał pełną emeryturę z WBE (ZER MSW) – maksymalne 75% podstawy wymiaru bez doliczania jakiegokolwiek cywilnego okresu pracy.  

Prowadzimy tego typu sprawy z sukcesami i w przypadku pobierania maksymalnej emerytury mundurowej, bez uwzględnienia w niej jakichkolwiek okresów „cywilnego" stażu pracy, Sądy przychylają się do odwołań i nakazują ZUS podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury. - czytamy

Podwójna emerytura z ZUS i KRUS? - trzeba spełnić jedno ważne kryterium

Podwójna emerytura jest także możliwa w przypadku tak zwanych dwuzadaniowców, czyli osób, które prowadziły gospodarstwo rolne i jednocześnie pracowały zawodowo odprowadzając składki zdrowotne zarówno do KRUS jak i do ZUS. Podwójne świadczenie może zostać przyznane osobom urodzonych po 31 grudnia 1948 roku

Warunkiem nabycia prawa do emerytury rolniczej jest ukończenie wieku emerytalnego (60 lat kobieta) i podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. ZUS natomiast przyzna i wyliczy świadczenie pracownicze wyłącznie na podstawie okresu opłacania składek z tytułu pracy poza rolnictwem. Przyznanie prawa do emerytury następuje na wniosek, czyli w miesiącu, w którym kończy wiek emerytalny należałoby złożyć wniosek w ZUS-ie i w KRUS-ie. - czytamy w portali strefaagro.pl

TOK FM PREMIUM