Program wsparcia kredytobiorców. Wyjaśniamy jak rząd chce pomóc zadłużonym

Inflacja w Polsce nie hamuje, stopy procentowe wciąż rosną a wraz z nimi raty kredytów. Wielu kredytobiorców ma problem ze spłatą rosnącego obciążenia. Jaki pomysł ma rząd na pomoc zadłużonym Polakom?

Na taką pomoc mogą liczyć kredytobiorcy. Rozwiązania rządu

10 maja 2022 rząd przedstawił pakiet wsparcia zadłużonych. Wśród propozycji są m.in. wakacje kredytowe w tym oraz w przyszłym roku i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Wprowadzone mają być też inne mechanizmy, które pomogą zadłużonym Polakom w spłacie kredytu mieszkaniowego jak nowy wskaźnik oprocentowania kredytów. W miejsce obecnego WIBOR, od 2023 r ma być wprowadzona obniżona stawka WIBOR lub stawka overnight Polonia NBP, korzystniejsza dla kredytobiorców o ok. 0,4 pkt proc.). Nowe rozwiązania zostaną skierowane do kilkudniowych konsultacji.

Wakacje kredytowe. Co się zmieni?

Wakacje kredytowe to zawieszenie na jeden lub kilka miesięcy spłaty rat kredytu hipotecznego. Trzeba pamiętać, że to tylko wstrzymanie a nie anulowanie naszych zobowiązań, ale możemy zaoszczędzić i zbudować poduszkę finansową. Rząd zapowiada wprowadzenie czterech miesięcy wakacji kredytowych w tym roku i czterech w przyszłym roku bez odsetek. Łączna korzyść dla kredytobiorców ma sięgnąć ok. 3 mld zł. Udzielane mają być na podobnych warunkach co standardowe, ale będą łatwiejsze do uzyskania niż przy bankowej procedurze. Wystarczy złożyć prosty wniosek o wakacje kredytowe za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców już jest dostępny. Zobacz czy się łapiesz!

Pomoc dla zadłużonych Polaków w trudnej sytuacji finansowej ma świadczyć Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Jego budżet zostanie zwiększony z 600 mln zł do 2 mld zł.

Rząd chce, by banki przeznaczyły na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców dodatkowe 1,4 mld zł w 2022 r., 2 mld w 2023 r., a docelowo być może nawet 5 mld zł – zapowiedział podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego premier Mateusz Morawiecki.

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Jest on przeznaczony na wsparcie dla osób w trudnej sytuacji finansowej, mających problem ze spłatą kredytu mieszkaniowego. Aby uzyskać pomoc, należy spełnić określone warunki:

  • posiadanie statusu bezrobotnego przynajmniej przez jednego z kredytobiorców;
  • ponoszenie przez kredytobiorcę miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe przez miesiąc;
  • ważny jest także miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, który pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:

- dla gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotnej zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł - 1.552,00 zł);

- dla gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł - 1.200,00 zł na osobę).

Wnioski o wsparcie FWK można będzie składać także online.

TOK FM PREMIUM