GUS, wyniki spisu powszechnego: Polska krajem seniorów

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wstępne wyniki spisu powszechnego, który odbywał się w 2021. Poprzednia "inwentaryzacja ludności" miała miejsce 10 lat temu, w 2011 r. Wyniki nie dziwią, eksperci alarmowali o tym od dawna: jest nas prawie o pół miliona mniej. I to nie koniec złych wieści.

Spis powszechny 2021: o 475,7 tys. mniej Polaków w Polsce. Mniej młodych, więcej seniorów.

Podane wyniki spisu powszechnego, przedstawiają stan oraz strukturę demograficzną i społeczno-zawodową w Polsce, na dzień 31 marca 2021 r. Spis był prowadzony pomiędzy 1 kwietnia, a 30 września 2021 r.

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, populacja Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 036,1 tys. osób. Liczba ludności Polski była mniejsza w porównaniu z wynikami sprzed 10 lat. Tak wyglądają najważniejsze zestawienia w zakresie struktury wieku i aktywności zawodowej.

  • W 2021 roku liczba ludności wyniosła 38 036,1 tys. osób. 10 lat wcześniej 38 511,8 tys. osób. Populacja mieszkańców Polski zmniejszyła się więc o 1,2%.
  • O 3% spadła liczebność osób w wieku produkcyjnym. Dziś pracuje o 2,2 mln osób mniej niż w czasie poprzedniego spisu.
  • O 5 punktów procentowych wzrosła za to liczba osób w wieku poprodukcyjnym: z 16,9 procent całej populacji do 22,3 procent. -"Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło blisko 2 miliony osób w wieku 60-65 lat i więcej" - podsumowuje GUS.
  • W 2011 roku liczba osób pracujących wynosiła 15 050,6 tys., obecnie to grupa o ponad 2 mln większa. Dziś pracuje w Polsce 17 130,z tys. osób.

GUS: ponad dwukrotny wzrost pracujących w wieku poprodukcyjnym. Widoczny jest wyraźny trend

Główny Urząd Statystyczny zauważył zmiany u utrzymywaniu aktywności zawodowej Polaków.

- Zwiększenie liczby pracujących zanotowano zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Istotną zmianą wartą podkreślenia jest ponad dwukrotny wzrost odsetka pracujących w wieku poprodukcyjnym, co jest wynikiem z jednej strony starzenia się ludności, a co za tym idzie także zasobów pracy, ale też zmian w prawie, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej, m.in. poprzez łączenie pracy zawodowej z pobieraniem świadczeń emerytalnych - można przeczytać na stronie GUS.

Oznacza to, że pomimo starzenia się społeczeństwa, więcej osób pozostaje aktywnych zawodowo. Nie jest to jednak trend optymistyczny. Osoby w wieku poprodukcyjnym będą stopniowo wygaszać swoją aktywność zawodową. Ich miejsc nie zastąpi niewystarczająca liczba młodych, w wieku produkcyjnym.

Spis powszechny - wyznanie i religia. Puste ławki w kościołach raczej się nie zapełnią

W spisie powszechnym GUS sprzed 10 lat, 87 procent Polaków deklarowało przynależność do kościoła. 99,9 procent wskazywało na wiarę chrześcijańską, z czego większość stanowili katolicy.

Dziś, ta liczba jest z pewnością mniejsza. Główny Urząd Statystyczny dopiero zbiera i opracowuje dane na temat religii i wyznania, jednak z innego badania „Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018" widać, że jedynie 80,7 procent dorosłych Polaków deklaruje się jako osoby wierzące.

To oznaczałoby spadek o prawie 6 procent, czyli ponad 2 miliony osób.

DOSTĘP PREMIUM