Porzucenie miejsca pracy. Kiedy pracodawca może uznać, że do niego doszło i jakie są tego skutki

Umowa o świadczeniu pracy, niezależnie od jej formy, wiąże obie strony. Pracodawcy nie wolno z dnia na dzień zwolnić pracownika, pozostawiając go bez środków do życia. Pracownik też nie może odejść od stanowiska pracy i już nie wrócić. Jakie sankcje grożą za niespodziewane niepojawienie się w pracy? Lepiej przeczytaj ten tekst, zanim wyślesz wniosek o urlop i nie sprawdzisz, czy szef go dostał.

Co grozi za porzucenie pracy? W 1 sytuacji może być uzasadnione

Mówiąc o konsekwencjach porzucania pracy przez pracowników, jedno trzeba podkreślić: jest sytuacja, w której odejście od stanowiska pracy jest uzasadnione.

Pracownik może, a nawet powinien natychmiast opuścić miejsce pracy, gdy jego życie lub zdrowie są zagrożone. Może to być np. pożar w zakładzie pracy. Oddalający się ze stanowiska powinien jednak przestrzegać regulaminu i np. niezwłocznie zawiadomić służby o wystąpieniu niebezpieczeństwa.

W innych przypadkach samowolne oddalenie się, zaprzestanie wykonywania obowiązków czy niepojawienie się w pracy bez uzasadnienia i usprawiedliwienia, wywołuje skutki prawne. Nieusprawiedliwiona nieobecność stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jest opisana w Kodeksie pracy. Oto co może zrobić pracodawca:

  • zwolnić dyscyplinarnie bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • potrącić część wynagrodzenia (za dni nieobecności),
  • wystąpić o odszkodowanie za utracone dochody z powodu niespodziewanej nieobecności pracownika.

Pracownik, po porzuceniu pracy, nie ma także prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także otrzymuje świadectwo pracy, w którym odnotowany jest fakt porzucenia pracy. Takie świadectwo pracy może skutecznie utrudnić ubieganie się o nowy angaż.

Prawo działa w dwie strony — szef też nie może zwolnić z dnia na dzień. Choć są wyjątki

Szef też nie może zwolnić pracownika bez powodu, podania przyczyny czy zachowania terminu wypowiedzenia. W tym zakresie jednak także jest wyjątek. Dotyczy sytuacji gdy następuje dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Takiej decyzji pracodawca nie może podjąć dowolnie, musi trzymać się określonych procedur i przepisów oraz mieć uzasadniony powód także opisany w Kodeksie pracy. Reguluje to art. 52 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

W każdym innym przypadku chęć rozstania się z pracownikiem musi być zaplanowana i pracownik powinien poznać jej powody.

Obecnie obowiązek uzasadniania rozwiązanie umowy dotyczy jedynie umów na czas nieokreślony. Trwają jednak prace nad nowym kodeksem pracy, który ma to zmienić. Uzasadnienie powodów rozstania się z pracownikiem szef będzie musiał także podać, rozwiązując umowę na czas określony. Ułatwi to pracownikowi dochodzenie swoich praw w sądzie. 

Przyczyny porzucania pracy przez pracowników. Urlop też musi być uzgodniony

Powodów porzucania pracy przez pracownika może być wiele. To sytuacja rodzinna, zdrowotna, niespodziewana przeprowadzka i jednocześnie trudności z uzyskaniem od pracodawcy zgody na wcześniejsze odejście za porozumieniem stron. Pracownik porzuca też czasem pracę, która sprawia mu trudności, jest stresująca, pojawiły się konflikty lub po prostu znalazł nową, lepszą posadę. W każdym przypadku odchodząc od stanowiska i nie informując o powodach, naraża się na konsekwencje opisane powyżej.

Pracownikom zdarza się też nie pojawić się w pracy, choć są przekonani, że mają po prostu wolne. Okres urlopowy i aplikacje zgłaszania wniosków urlopowych używane w firmach mogą być powodem nieporozumień, które, choć nie mają związku ze świadomym porzuceniem pracy, także dezorganizują pracę w firmie.

Dzieje się tak wtedy, gdy pracownik wysyła wniosek urlopowy i nie upewnia się, czy został prawidłowo odebrany przez szefa, a następnie znika na 2 tygodnie zasłużonego urlopu.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM