Dodatek osłonowy, jeszcze nie jest za późno. Podpowiadamy gdzie złożyć i ile można uzyskać

Choć wnioski o dodatek osłonowy, który pozwala na uzyskanie nawet 1500 zł, należało zgłaszać do 31 stycznia 2022, nadal nie jest za późno. Można to zrobić jeszcze dziś. Podpowiadamy, kto jest uprawniony i kiedy dostanie pieniądze.

Dodatek osłonowy — ustawa ma zrekompensować wzrost cen

Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym — jako części Tarczy Antyinflacyjnej — została opublikowana w Dzienniku Ustaw 3 stycznia 2022 roku. Tego samego dnia zostało podpisane przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku.

"Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to ogromne wsparcie jak najszybciej trafiło do budżetów polskich gospodarstw domowych" – mówiła przy tej okazji minister Anna Moskwa.

Oto jak kształtują się wysokości dodatków w zależności od wielkości gospodarstwa domowego i jego dochodach na osobę. Rozpiętość przedziału jest uzależniona od źródła ciepła w domu, wyższy dodatek dostaną osoby zagrożone ubóstwem energetycznym: 

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma od 400 do 500 zł jeśli jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3-osobowe otrzyma od 600 do 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5-osobowe otrzyma od 850 zł do 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma od 1150 zł do 1437,50 zł jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Przy wypłacie świadczenia obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". To oznacza, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, z tym że kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł.

Kiedy i gdzie składać wniosek o dodatek osłonowy? Termin 31 stycznia minął, wnioski jednak nadal można składać

Minął już pierwszy termin składania wniosków na dodatek osłonowy. Do kiedy mogą go złożyć osoby, które nie zrobiły tego w ustawowym terminie?

"Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r." - można przeczytać na rządowej stronie. Portal informuje też, że wnioski należy składać w gminie, a jednostki samorządowe otrzymają na ten cel dotacje z budżetu państwa.

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy? Online lub osobiście

Wniosek o dodatek osłonowy może zostać złożony elektronicznie lub osobiście. Można też pobrać wniosek, wypełnić go i podpisany dokument przesłać pocztą.

Wniosek o dodatek osłonowy przez internet można składać za pośrednictwem profilu zaufanego i ePUAP. Jak to zrobić?

  • Najpierw należy sprawdzić na stronach internetowych urzędu gminy, która instytucja w okolicy zajmuje się przyznawaniem dodatków osłonowych.
  • Następnie należy zalogować się do portalu ePUAP i wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
  • Następnie trzeba wypełnić w formacie word lub pdf, podpisać podpisem elektronicznym lub autoryzować przez profil zaufany i wysłać.

Informacja o przyznaniu dodatku jest wysyłane na wskazany we wniosku adres email. Z kolei dodatek będzie przesłany na konto bankowe podane we wniosku. Jeśli nie zostało podane — będzie je można odebrać w urzędzie.

Dodatek osłonowy — do kiedy zostaną przesłane pieniądze?

Osoby, które złożyły wniosek w ustawowym terminie, tj. do 31 stycznia 2022 roku otrzymają wypłatę w dwóch transzach:

  • do dnia 31 marca 2022,
  • do dnia 2 grudnia 2022.

Ci, którzy nie dotrzymali terminu, mogą jeszcze ubiegać się o wsparcie, składając wniosek do 31 października 2022 roku, a świadczenie zostanie im wypłacone w jednej transzy do 2 grudnia 2022.

Otrzymanie wniosku uwarunkowane jest — podobnie jak wystąpienie o dodatek węglowy — złożeniem deklaracji CEEB i wykazaniem źródeł ciepła używanych w domu.

TOK FM PREMIUM