Zmiany w kredytach hipotecznych. Ci kredytobiorcy zaoszczędzą nawet 500 zł miesięcznie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym. Ustawa ma zapobiec pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w czasie oczekiwania na wpis do hipoteki - podała kancelaria prezydenta. Ustawa obejmie nowe umowy oraz część umów kredytowych już obowiązujących.

Jak podała Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą kredytów hipotecznych oraz ustawy o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowe przepisy dotyczące kredytów hipotecznych. Na czym będzie polegać zmiana?

Nowe przepisy są odpowiedzią na wydłużające się formalności dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych. W największych polskich miastach na wpis do księgi wieczystej czeka się często ponad rok. To wiąże się z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów przez kredytobiorców .

- Chodzi np. o wyższą marżę banku do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego, co w efekcie ma wpływ na wysokość miesięcznej raty kredytu. Marża banku wraz ze wskaźnikiem WIBOR są składowymi oprocentowania kredytów. Według Ministerstwa Sprawiedliwości dzięki nowym przepisom niektórzy kredytobiorcy będą mogli zaoszczędzić nawet 500 zł miesięcznie – czytamy w portalu tvn24.pl

Kredyty hipoteczne. Jaki jest cel wprowadzanych zmian?

- Celem ustawy jest wprowadzenie regulacji zapobiegających pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany przez konsumenta na zakup nieruchomości - informuje kancelaria.

Cel ten ma być zrealizowany przez wprowadzenie zasady, że w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę – podano w komunikacie kancelarii prezydenta.

Kredyty hipoteczne. Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy?

Wcześniej wskazywano, że dodatkowe opłaty dla banków mają charakter "ubezpieczenia" ryzyka kredytowego. Teraz ministerstwo spojrzało na problem inaczej.

- (…) w praktyce niemal w każdym przypadku wpis hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem. A więc zakładanego przez banki ryzyka praktycznie nie ma. Skoro zatem ryzyko uzasadniające dodatkowe koszty nie istnieje, nadzwyczajna opłata powinna być swoistą kaucją- informuje ministerstwo sprawiedliwości.

Zwrot dodatkowych kosztów będzie następował w terminie 60 dni od dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

TOK FM PREMIUM