Ta jedna grupa jest pominięta w ustawie o dodatku węglowym. Nie dostanie pieniędzy

Czy w ustawie o dodatku węglowy znaleziono nową lukę? Chodzi o osoby, które wynajmują domy jednorodzinne opalane węglem. Problem tkwi w tych punktach treści ustawy, które precyzują, kto jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego. Ta grupa została pominięta. Jest jednak pewne wyjście.

Dla kogo dodatek węglowy? Ustawa wskazuje beneficjentów

Treść ustawy o dodatku węglowym zawiera zapisy, które precyzują, kto może się o niego ubiegać. Jest to:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Jak zauważa money.pl, ustawa wyklucza więc tych użytkowników węgla, którzy kupili surowiec z wyprzedzeniem, a następnie wynajęli swoje domy. Problem tkwi w sformułowaniach, "zamieszkujące i gospodarujące" i nie są osobami ani zamieszkującymi, ani gospodarującymi w budynku.

Jak odebrać dodatek węglowy za wcześniej kupiony węgiel do podnajętego domu? Jest prosty sposób

Dziennik Gazeta Prawna wskazał możliwość ubiegania się o dodatek węglowy przez osoby, które wynajmują dom opalany węglem.

Należy spisać aneks do umowy najmu, który będzie zawierał zasady wzajemnego rozliczania poniesionych kosztów zakupu opału. W aneksie należy zapisać, że najemca, który jest faktycznym użytkownikiem domu i gospodaruje w nim, złoży w gminie wniosek o dodatek, a otrzymane pieniądze przeleje na wskazany w aneksie numer konta właściciela, który faktycznie kupił węgiel.

Czym jest dodatek węglowy? Przypominamy zasady wypłaty dodatku

Dodatek węglowy, czyli jednorazowe wsparcie w wysokości 3000 zł ma pomóc Polakom w zakupie coraz droższego węgla w zbliżającym się sezonie grzewczym.

Dodatek przysługuje tym, którzy używają urządzeń zasilanych paliwami stałymi zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Mogą to być: kotły, kominki, kozy, ogrzewacze powietrza, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, piece kaflowe.

Warunkiem odebrania dodatku jest wcześniejsze zgłoszenie węglowego źródła ciepła do CEEB.

Rząd nie określił żadnego kryterium dochodowego, więc o dodatek mogą wystąpić wszyscy opalający domy węglem, niezależnie od sytuacji materialnej.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w urzędach gmin już od 17 sierpnia. Będą przyjmowane do 30 listopada 2022 roku. Wypłata dodatku nastąpi na konto podane we wniosku w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku (obecnie są prowadzone rozmowy samorządów z rządem, aby termin wydłużyć).

Wnioski można składać osobiście lub przez internet, korzystając z platformy ePUAP i Podpisu Zaufanego.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM