Kto w końcu odbierze dodatek węglowy? Nie przegap, Sejm wprowadza ważną zmianę w ustawie

Ustawa o dodatku węglowym, a dodatkowo interpretacja przepisów przygotowanych przez MŚiK doprowadziły do powstania chaosu. O dodatek do zakupu węgla zaczęło ubiegać się po kilka osób z tego samego gospodarstwa domowego, w rezultacie zamiast 3000 zł dopłaty, mogły dostać dużo więcej. Jak Sejm zmienia przepisy i kto w rezultacie dostanie wsparcie do drogiego opału?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Zmiany — jeden wniosek na jeden adres

Problem wielu wniosków o dodatek węglowy składanych przez jedno gospodarstwo domowe miał swoje źródło w nieprecyzyjnej definicji gospodarstwa domowego.

W ustawie zapisano bowiem, że o wsparcie może się ubiegać:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Taka definicja dawała pole do nadużyć i ubiegania się o wsparcie kilku osób razem mieszkających np. matki i pracującej córki, które w rzeczywistości prowadziły wspólne gospodarstwo. W rezultacie do urzędów zaczęło spływać znacznie więcej wniosków niż zarejestrowanych w CEEB pieców. Zmiany, które Sejm zaczął procedować 2 września, dotyczą m.in. wprowadzenia zapisu, że jeden dodatek będzie wypłacany na "jeden adres".

Osoby, które próbowały uzyskać więcej niż jeden dodatek, nie otrzymają go.

Ponieważ jednocześnie wprowadzana jest ustawa (energetyczna) przewidująca dopłaty do innych paliw, wspomniany zapis będzie obejmował wszystkie paliwa.

Dodatek węglowy i co jeszcze? Podajemy wysokość wszystkich dodatków

Nowelizacja ustawy nie obejmuje jedynie kwestii ograniczenia nadużyć z racji nieprecyzyjnej definicji gospodarstwa domowego.

Jednocześnie będą wprowadzone jednorazowe dodatki dla użytkowników paliw, które były wcześniej pominięte, a które także znacznie podrożały.

Chodzi o kotły lub piece na biomasę, LPG i olej opałowy, pellet drzewny czy drewno kawałkowe.

Wysokość dodatków, o które można się już ubiegać (węgiel), lub będzie można ubiegać się za chwilę (pozostałe), jest zróżnicowana. Zależy od tego jak bardzo zdrożało dane paliwo.

Dodatki mają być następujące:

  • 3000 zł — dodatek węglowy,
  • 3000 zł — dodatek dla użytkowników pelletu drzewnego lub innego rodzaju biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 2000 zł — dodatek dla użytkowników oleju opałowego,
  • 1000 zł — dodatek dla osób wykorzystujących drewno kawałkowe,
  • 500 zł — dodatek do LPG.

Dodatek węglowy dla budynków, które mają więcej niż 1 źródła ciepła

Anna Moskwa poinformowała, jak mają postąpić mieszkańcy gospodarstw domowych, w których wykorzystywane jest więcej niż jedno źródło ciepła objęte dodatkami. W takiej sytuacji osoba składająca wniosek sama wskazuje, za które źródło ciepła chce pobrać dodatek.

Musi być ono jednak zgodne z tym, które zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wnioski na dodatek węglowy są już składane od 17 sierpnia. Wnioski na pozostałe źródła będą mogły być przyjmowane przez gminy dopiero po wejściu w życie nowelizowanej ustawy.

Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, choć możliwe wydłużenie tego czasu — na prośbę samorządów — do 60 dni.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM