Nowy podatek zamiast "daniny Sasina". Rząd pracuje nad projektem nowej ustawy

Odrzucona tzw. "danina Sasina" ma być zastąpiona inną, nową opłatą. Będą ją miały płacić firmy energetyczne, działające m.in. w branży OZE.

Portal Money informuje, że rząd poszukując źródeł finansowania kosztów zamrożenia cen prądu, planuje kolejne ustawy nakładające nowe obowiązki finansowe na firmy. 

Podatek Sasina odrzucony. To jednak nie koniec pomysłów na ściąganie pieniędzy od firm

Jeszcze niedawno głośno było o tzw. podatku Sasina, który miał objąć firmy z wszystkich branż, które osiągają wysokie zyski. Projekt ustawy jednak został odrzucony.

 Okazuje się, że nie na długo. Jak ustalił money.pl, rząd ma już gotowy nowy projekt,  tym razem jest to  "Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców". Projekt ustawy przygotowało ministerstwo klimatu, a nową opłatą mają zostać obciążone tylko firmy produkujące energię. 

Nie podatek a kwota wpłaty. Kogo objąć ma nowa ustawa? 

Okazuje się jednak, że tym razem w projekcie nie pada słowo „podatek", zastąpiono je wyrażeniem "kwota wpłaty". 

 Z rządowego projektu wynika, że obowiązkiem zapłaty zostaną objęte m.in. firmy z branży OZE. Jak informuje portal, dodatkowa opłata miałaby dotknąć wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących do jej wytwarzania: 

  • energię z wiatru,
  • energię z promieniowania słonecznego, 
  • energię geotermalną, 
  • hydroenergię, 
  • biomasę, 
  • biogaz, 
  • biogaz rolniczy, 
  • biopłyny, z wyjątkiem biometanu, 
  • a także odpady. 

Mają  być nią też objęte przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną. 

- Projekt ustawy nakłada na nie "obowiązek przekazania kwoty wpłaty, będącej nadmiarowym przychodem, zgodnie z przyjętym w ustawie sposobem obliczania". Sposób obliczania "kwoty wpłaty", uwzględniający poszczególne technologie, będzie regulować osobne rozporządzenie. Jej wysokość ma ustalać prezes Urzędu Regulacji Energetyki do 15. dnia każdego miesiąca – czytamy.

Opłaty pobrane od firm, miałyby zasilać fundusz łagodzenia skutków gospodarczych zamrożenia cen prądu.

Rada Ministrów nie podaje na razie  więcej szczegółów, jedynie potwierdza, że  pracuje nad projektem tej ustawy.

Nowy podatek dla firm z branży energetycznej. Komentarze ekspertów

Eksperci zapytani przez Money.pl, mają wiele zastrzeżeń do proponowanego projektu. Uważają, że wprowadzenie ustawy w życie będzie obciążeniem dla wytwórców taniej energii, którzy będą wspierać wytwórców energii drogiej.

- Monika Mirończuk, dyrektor działu prawno-analitycznego w firmie Energy Solution, uważa, że rządowy projekt może "wywrócić do góry nogami rentowność wielu przedsiębiorstw energetycznych, tym bardziej że kontrakty na energię zawierane są często na kilka miesięcy do przodu". - W praktyce firmy będą musiały co miesiąc czekać na określenie dokładnej wysokości opłaty do momentu jej publikacji przez prezesa URE. W dodatku na ok. dwa tygodnie przed datą faktycznej fizycznej dostawy energii elektrycznej do sieci, co mocno skomplikuje sytuację wielu firm - ocenia rozmówczyni – czytamy. 

Natomiast prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej – Janusz Gajowski, również zauważa, że wprowadzenie nowej opłaty, zagrozi rentowności inwestycji w sektorze energetycznym. Gajowiecki uważa, że wprowadzenie odgórnego limitu cen, może zagrażać opłacalności inwestycji w tej branży. 

Odrzucony podatek Sasina. Projekt ustawy trafił do kosza

Według wcześniejszych planów rządu i tzw. podatku Sasina,  każda duża firma miała zapłacić podatek od nadzwyczajnych zysków. 50-proc. podatek miał objąć nie tylko spółki Skarbu Państwa, nie tylko spółki energetyczne i banki, ale wszystkie firmy - włącznie z prywatnymi - zatrudniające powyżej 250 osób. 

Rząd chciał w ten sposób ściągnąć z biznesu 13,5 mld złotych i dzięki tym środkom sfinansować wypłatę rekompensat za wysokie ceny energii dla samorządów i odbiorców chronionych. Jednak projekt trafił do kosza. 

Źródło: Money.pl 

TOK FM PREMIUM