Dodatek mieszkaniowy dla emeryta. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby dostać dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy dla emeryta. Jakie warunki muszą spełniać seniorzy, aby móc starać się o dofinansowanie do czynszu? Ile wynosi świadczenie i na co emeryt może je przeznaczyć? Podpowiadamy.

Najniższa emerytura 2022 wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. W związku z galopującą inflacją osoby z tak niskimi emeryturami są w coraz trudniejszej sytuacji finansowej. Aby podreperować domowy budżet, seniorzy mogą skorzystać z różnych dodatków, jakie oferuje państwo. Jednym z nich jest dodatek mieszkaniowy. 

Dodatek mieszkaniowy – co to jest?

Dodatek mieszkaniowy to specjalne dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które ze względu na problemy i brak stabilizacji finansowej nie mają możliwości na bieżąco realizować opłat za mieszkanie. Należy go przeznaczyć na utrzymanie własnego lub wynajmowanego mieszkania.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy 2022 dla emeryta - kryteria

Warunki uprawniające do pobierania dodatku mieszkaniowego to:

 • Prawo do mieszkania - o dodatek może ubiegać się osoba, która jest właścicielem, ma mieszkanie spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wynajmuje na umowę, oczekuje na mieszkanie socjalne lub zamienne.
 • Kryterium dochodowe - średni miesięczny dochód wnioskującego na osobę w lokalu wynosi 1698,76 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 2265,01 zł dla gospodarstw jednoosobowych.
 • Kryterium powierzchniowe mieszkania. Dla 1 osoby to 35 m2, dla 2 osób - 40 m2, dla 3 osób - 45 m2, dla 6 osób - 70 m2

Jak obliczyć dochód do dodatku mieszkaniowego?

Pierwszym z wymagań, jakie należy spełnić, aby starać się o dodatek mieszkaniowy, jest kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie do czynszu  musi wykazać, że na trzy miesiące przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy, dochód na członka jednoosobowego gospodarstwa domowego nie przekraczał w gospodarstwie jednoosobowym 40 proc., a w gospodarstwie wieloosobowym 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia na dzień złożenia wniosku.

 • w 2022 roku 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia to kwota 2 265,01 złotych brutto;
 • w 2022 roku 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia to 1 698,76 złotych brutto.

Oprócz kryterium zarobkowego, istnieje jeszcze wymóg posiadania tytułu prawnego do lokalu i nieprzekraczanie metrażu określonego w ustawie.

 Jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy:

 • złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy; można to zrobić osobiście, wysłać pocztą lub złożyć za pośrednictwem pełnomocnika.
 • załączyć odpowiednią i niezbędną  ww. dokumentację.

Najważniejsze zaświadczenia/ dokumentacja to:

 • deklaracja o wysokości dochodu w Twoim gospodarstwie domowym w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • wykaz dochodów brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 • aneks czynszowy, pokazujący wydatki na mieszkanie w ostatnim miesiącu;
 • zaświadczenie potwierdzające metraż mieszkania zatwierdzone przez Wydział Architektury lub kopię umowy nabycia lokalu;
 • dokument, w którym zarządca budynku potwierdza faktyczne położenie mieszkania w budynku; 

Następnie te wszystkie dokumenty należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy.  Całe postępowanie nie powinno trwać dłużej niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jak wypełnić wniosek o dodatek mieszkaniowy?

We wniosku o dodatek mieszkaniowy należy wpisać takie dane jak:

 • imię, nazwisko, adres wnioskodawcy,
 • rodzaj i dane mieszkania,
 • metraż lokalu,
 • podpis zarządcy domu,
 • informacje na temat zarządcy budynku,
 • dochody rodziny,
 • podpis wnioskodawcy.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy: wzór

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy 2022?

Wysokość dodatku mieszkaniowego jest zależna od gminy. Pod uwagę jest branych kilka kryteriów, m.in.:

 • wysokość dochodów,
 • liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe,
 • metraż mieszkania,
 • wysokość kosztów związanych z utrzymaniem lokalu.

Ile wynosi dofinansowanie do czynszu 2022?

Obliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego wydaje się nieco skomplikowane. W Internecie - na stronach niektórych urzędów - można znaleźć kalkulatory tzw. dodatku mieszkaniowego. Dzięki nim można orientacyjnie wyliczyć ile wyniesie dopłata.  

Kalkulator dodatku mieszkaniowego 2022

Dodatek mieszkaniowy  - ważne informacje

Przyznane świadczenie wypłacane jest na konto co miesiąc przez 6 miesięcy. Po upływie pół roku procedurę trzeba ponowić.

Należy pamiętać też, aby w czasie pobierania świadczenia  regularnie uiszczać wszystkie opłaty. W razie opóźnień wypłata dodatku zostanie wstrzymana. 

Źródło: Interia.pl/ Portalsamorzadowy.pl/Gov.pl/ Gowork.pl/ eurzad.szczecin.pl. / Se.pl

TOK FM PREMIUM