Szpitale ogłaszają Czarną Polską Jesień. Prezes ZSPWŚ: "Rozpada się system ochrony zdrowia"

Protest i petycja szpitali ze Śląska. "Wkrótce Twój szpital może zostać zamknięty. Gdzie wtedy pójdziesz po pomoc?" - pytają pacjentów powiatowe szpitale na Śląsku i zachęcają do podpisywania petycji do Ministra Zdrowia. Sytuacja szpitali od lat była trudna. Teraz przy inflacji i wzrostach kosztów energii stała się dramatyczna.

"Nie dajemy już rady". Petycja szpitali do Ministra Zdrowia

Szpitale coraz częściej alarmują o pogarszającej się sytuacji placówek zdrowia. W ostatnim czasie, po zmianie przepisów, w tym dotyczących wynagrodzeń, w czasie inflacji i gwałtownie wzrastających kosztów utrzymania szpitali co doprowadziło do zadłużenia szpitali powiatowych, zła sytuacja stała się jeszcze gorsza.

"Brakuje pieniędzy na opłacanie podstawowych rachunków, wypłaty dla pracowników i składki ZUS" - mogą przeczytać pacjenci w komunikacje szpitali o akcji "Czarna Polska Jesień". Placówki zwracają się do Ministra Zdrowia z prośbą o pomoc. O co postulują?

  • Pokrycie przez NFZ kosztów wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników ochrony zdrowia, niezależnie od formy zatrudnienia przy jednoczesnym określeniu akceptowalnej minimalnej i maksymalnej stawki wynagrodzenia.
  • Umożliwienie kierownictwu szpitali kształtowania oferty świadczonych usług zdrowotnych poprzez tworzenie nowych oddziałów i poradni czy dopasowywanie liczby łóżek do potrzeb pacjentów i możliwości lokalowych, technicznych i personalnych danego szpitala.

Czarna Polska Jesień — petycja do Ministra Zdrowia o wzrost wyceny świadczeń

Szpitale powiatowe, zrzeszone w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego rozpoczęły akcję zbierania podpisów pod petycją do Ministra Zdrowia. Akcja wystartowała 7 listopada 2022.

Dyrekcja i personel szpitali prosi pacjentów o włączenie się do akcji i składanie podpisów pod petycją.

„Brakuje pieniędzy na opłacenie podstawowych rachunków" - alarmuje i pyta osoby korzystające z państwowej służby zdrowia: "Wkrótce Twój szpital może zostać zamknięty. Gdzie wtedy pójdziesz po pomoc"?

Podpisy można składać na formularzu udostępnionym między innymi na stronie portalu szpitalepowiatowe.pl.

Podwyżki w służbie zdrowia. Zdecydował rząd, płacą szpitale

Władysław Perchaluk, prezes Zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zwrócił uwagę, że pomimo iż podwyżki w służbie zdrowia wprowadzał rząd, to szpitale nadal nie dostają odpowiedniego dofinansowania i z własnych budżetów opłacają podniesione pensje.

Szpitale zrzeszone w związku otrzymują wycenę świadczeń wyższą o 4-8 proc. Tymczasem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyliczyła, że aby sfinansować wzrost płac, trzeba zwiększyć wyceny o 22,4 proc.

"W efekcie system ochrony zdrowia rozpada się, a szpitalom powiatowym brakuje pieniędzy nawet na opłacanie składek ZUS" - powiedział prezes Związku Władysław Perchaluk.

Źródła: Szpitalepowiatowe.pl, Rynek zdrowia

TOK FM PREMIUM