Nawet 115 tys. zł dochodu bez płacenia podatku? To możliwe. Pracujący seniorzy mogą dużo zyskać

Ulga dla pracujących seniorów, czyli tzw. PIT-0 dla seniora, pozwala emerytom uniknąć podatku dochodowego. Pracujący emeryt nie musi płacić, jeśli jego roczny przychód nie przekroczy kwoty 115 528 zł. Jak to możliwe? Jakie warunki musi spełnić emeryt, aby nie płacić podatku? Wyjaśniamy

PIT-0 dla pracujących seniorów to ulga podatkowa, dzięki której nie muszą oni płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.  Ulga obejmuje osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracują. 

PIT-0 dla seniorów. Kto może skorzystać z ulgi?

- To jest ulga tylko dla osób pracujących i niepobierających emerytury, pomimo, że już osiągnęły wiek emerytalny. Nie skorzystają z niej ci seniorzy, którzy dostają pieniądze z ZUS i jeszcze sobie dorabiają – mówi  infor.pl, Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Osoby w odpowiednim wieku, które chcą skorzystać z ulgi, nie mogą pobierać emerytury i muszą podlegać ubezpieczeniom społecznym. Z PIT-0 dla seniorów mogą skorzystać mężczyźni, którzy osiągnęli wiek emerytalny czyli  65 lat oraz  kobiety powyżej 60. roku życia.  Jeśli senior pobierał już emeryturę, ale ją zawiesił, również może skorzystać z nowej ulgi podatkowej.

Jakie dochody seniorów są zwolnione z podatku dochodowego?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT zwolnione z podatku są m.in. - dochody ze stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt. 8 ustawy PIT, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody do wysokości 85 528 zł w skali roku. 

Z zerowego PIT nie skorzysta emeryt, który osiąga m.in. przychody z umowy o dzieło, czy też praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskiwanych w ramach umowy o pracę).

PIT-0. Ulga może być dużo większa niż 85,5 tys. zł

Okazuje się, że jeśli przychody emeryta podlegają opodatkowaniu skalą podatkową, to po przekroczeniu kwoty 85 528 zł przysługuje mu kwota wolna podatku, która w 2022 roku wynosi 30 tysięcy złotych. 

Oznacza  to, że pracujący emeryt nie zapłaci  podatku, dokąd jego roczny przychód nie przekroczy kwoty 115 528 zł (czyli 85 528 zł + 30 tys).

PIT-0 dla seniorów

Ulgę PIT-0 dla seniorów wykazać należy w rocznym zeznaniu podatkowym. Można z niej skorzystać jednak, już  w trakcie roku podatkowego. 

  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie stosują ulgę na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy.
  • Emeryci pracujący na etacie czy umowie zleceniu muszą złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że chcą korzystać z ulgi. Wówczas pracodawca nie będzie zmniejszał wynagrodzenia seniora o zaliczkę na podatek dochodowy. 

Aby skorzystać z ulgi w trakcie roku podatkowego, nie  ma określonego wzoru oświadczenia. Ważne jest, aby było ono sporządzone na piśmie. I musi zawierać klauzulę:  „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Ulga PIT-0 nie dotyczy wszystkich zarabiających emerytów

Ulga podatkowa dla seniorów nie dotyczy pieniędzy:

  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),
  • z umów o dzieło oraz z praw autorskich (nie dotyczy to przychodów z tego tytułu uzyskanych w ramach umowy o pracę).
  • zwolnionych z podatku dochodowego (np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej czy też świadczeń sfinansowanych z ZFŚS)
  • tych, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Szczegóły dotyczące ulgi dla seniorów znajdziesz na stronie zus.pl.

Źródło: ZUS/ Infakt.pl/ Infor.pl

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM