Tańszy prąd dla firm. Jak złożyć oświadczenie o maksymalnej cenie prądu? Zostało tylko kilka dni

Jak w 2023 roku mieć w firmie tańszy prąd? Wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie i w przyszłym roku płacić za energię elektryczną maksymalnie 785 zł/MWh. Zostały ostatnie dni na złożenie oświadczeń. Rzecznik MŚP: "Trzeba po prostu usiąść i poświęcić parę minut". Warto.

Ustawa o zamrożeniu cen energii dla firm. Prąd za 785 zł/MWh

Maksymalną cenę energii dla firm wprowadziła ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Dzięki ustawie wymienione w niej podmioty będą mogły skorzystać z gwarantowanej, maksymalnej ceny energii dla firm w 2023 roku, w wysokości 785 zł/MWh.

Żeby jednak skorzystać z tej ceny, należy do swojego sprzedawcy prądu złożyć oświadczenie.

W oświadczeniu przedstawiciel firmy wykazuje, że firma należy do grupy odbiorców uprawnionych do skorzystania z ulgi.

"Oświadczenie nie jest bardzo trudne, niektórzy dostawcy robią to przez Internet. Trzeba po prostu usiąść i poświęcić parę minut" - powiedział w TOK FM rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, Adam Abramowicz:

Zamrożenie cen energii dla firm. Kto i do kiedy powinien złożyć oświadczenie o zamrożenie cen prądu?

Na złożenie oświadczeń nie zostało wiele czasu. Trzeba to zrobić do środy 30 listopada 2022 roku.

Kto może złożyć oświadczenie i skorzystać z preferencyjnych cen prądu? Są to:

 • mikroprzedsiębiorcy w tym również prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG,
 • mali i średni przedsiębiorcy,
 • szkoły,
 • szpitale,
 • spółki komunalne,
 • gminy,
 • spółki jawne, spółki z o.o., spółki akcyjne zatrudniające średniorocznie do 250 pracowników, o obrocie netto nieprzekraczającym 50 mln euro, które nie należą do grupy mikro, małych i średnich firm.

Jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w domu, a oświadczenie o maksymalnej cenie prądu. Wypełniać czy nie?

Jak wyjaśnia infor.pl, pamiętajmy, że złożenie oświadczenia, to nie jest obowiązek. To tylko możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki za prąd. Więc nikt nam o niej nie będzie przypominał. Oświadczenie nie jest też wnioskiem. Nie jest to rodzaj podania, które np. Tauron, Enea lub PGE rozpatrują. O nic się nie staramy w przedsiębiorstwach energetycznych. Jest to dla nich informacja o:

 • spełnianiu warunków ustawowych dla tańszego prądu,
 • licznikach prądu, na których np. Tauron, Enea lub PGE mają zastosować jego gwarantowane ceny.

Bez tej informacji energetycy nie będą wiedzieli u kogo i jakie zastosować stawki za prąd.

Wielu przedsiębiorców rejestruje swoje jednoosobowe działalności w domu lub mieszkaniu. Wielu z nich zastanawia się więc, czy składać oświadczenie jako przedsiębiorca, czy nie. Tu warto zauważyć, że stawka za prąd na potrzeby gospodarstwa domowego w ramach limitu zużycia energii wynosi 693 zł netto za 1 MWh (852,39 zł brutto), ale jako gospodarstwo domowe nie można odzyskać VAT-u. Przedsiębiorcy mają wyższą stawkę preferencyjną - 785 zł za 1 MWh. Jeśli jest to stawka netto, to przedsiębiorca będący płatnikiem VAT może ten VAT odzyskać. Trzeba jednak pamiętać, że rozliczenie kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności w domu wiąże się ze zgłoszeniem tego faktu w gminie. Wymaga też wydzielenia i odrębnego rozliczania kosztów związanych z prowadzeniem tej działalności — przypomina poradnikprzedsiębiorcy.pl.

Jak wypełnić oświadczenie o maksymalnej cenie prądu. Wzór

Wzór oświadczenia składa się z trzech części:

 • danych uprawnionego. Należy wypełnić ją danymi osobowymi,
 • tabeli, której wypełnienie szczegółowo opisuje MŚiK,
 • wskazanie kategorii uprawnionego i podpisy. Kategorie są wymienione na końcu oświadczenia. 1- mikroprzedsiębiorcy, 2- małe lub średnie przedsiębiorstwa, 3- jednostki samorządu terytorialnego, 4-użyteczności publicznej.

Jak wypełnić tabelę w oświadczeniu?

 • kolumna 1. Numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE). Można go znaleźć na każdej fakturze, którą wystawia np. Tauron, PGE, Enea,
 • kolumna 2. Wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego. Należy wpisać 1,2,3 lub 4.
 • kolumna 3. Data zawarcia umowy sprzedaży energii albo umowy kompleksowej dla każdego PPE,
 • kolumna 4. Wielkość zużycia energii elektrycznej — dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w art. 5 ustawy.
 • kolumny 5 i 6. Wypełniając te komórki, należy oprzeć się na prognozie z kolumny 4. W tych kolumnach należy wpisać dane procentowe pokazujące ile prądu dla danego PPE będzie objęte ceną maksymalną, a ile nie będzie objęte.

"Pola zawarte w kolumnie 4 powinny zawierać dane liczbowe, o szacowanym wolumenie energii elektrycznej, który zużywany będzie w danym PPE w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r" - wyjaśniło ministerstwo, odnosząc się do uwagi portalu infor.pl, że opis wypełnienia jest nieprecyzyjny.

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych. Czy można złożyć osobiście, pocztą i przez Internet?

Oświadczenie w postaci papierowej musi być podpisane własnoręcznym podpisem. Może być złożone w dwojaki sposób:

 • osobiście w siedzibie uprawnionego sprzedawcy energii lub innych miejscach wykonywania przez niego działalności,
 • wysłane pocztą.

Dokument można też dostarczyć elektronicznie, trzeba jednak dysponować odpowiednim podpisem:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym,
 • podpisem osobistym.

Źródła: gov.pl, sip.lex.pl, infor.pl, poradnikprzedsiębiorcy.pl

TOK FM PREMIUM