ZUS nie przypomina jak odzyskać pieniądze po zmarłym. Wiele osób o tym nie wie, a pieniądze czekają

Mało kto wie, że oprócz majątku można też odziedziczyć po najbliższych zmarłych odkładane latami do ZUS pieniądze. Głównie te przeznaczone na tzw. II filar i OFE. Jak ubiegać się o zwrot pieniędzy z ZUS? Wyjaśniamy.

Po śmierci bliskiej osoby zostaje ból i żal. Często jednak zostają też pieniądze. Tu warto pamiętać, że po ubezpieczonych zmarłych, zostają gromadzone przez lata środki na OFE  i subkontach ZUS. Warto pamiętać, gdyż ZUS sam z siebie o tym nigdy nie przypomina. 

Pieniądze z OFE dla spadkobierców. Co to za pieniądze?

Gdy w 2014 r. rząd PO-PSL częściowo zlikwidował OFE i zgromadzone tam 153 mld zł trafiły na subkonta w ZUS, "nikt nie pomyślał o uregulowaniu procedury dziedziczenia tych pieniędzy".

- Tymczasem jest takie prawo, tylko o pozostawionych środkach nie informują spadkobierców i osób uprawnionych ani OFE, ani ZUS. Ten ostatni nie ma w tym interesu, bo nieodebrane pieniądze po prostu zostaną w Zakładzie – czytamy w portalu prawo.pl.

Chodzi o pieniądze, które pozostały po osobach zmarłych przed osiągnięciem wieku emerytalnego (60 roku życia w przypadku kobiet i 65 - w przypadku mężczyzn). Dotyczy to również osób zmarłych, które cały czas pracowały, nie przeszły na emeryturę i nie ustaliły swojego prawa do emerytury.

Zatem jeśli osoba zmarła była zatrudniona na umowę ozusowaną i nie zdążyła przejść na emeryturę, to bliscy takiej osoby mają pełne prawo do części zgromadzonych  przez nią pieniędzy.

Pieniądze zmarłego zgromadzone w OFE należą się najbliższym… warto o tym pamiętać

Zgodnie z prawem, w przypadku śmierci członka OFE, środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub dziedziczeniu, a wypłata nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie uprawnionego.

- Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle mają jakieś subkonto w ZUS, a tym bardziej nie wiedzą o tym ich spadkobiercy. Dotyczy to przede wszystkim osób, których aktywa zostały umorzone w 2014 r. i zapisy pojawiły się na subkontach. Wtedy nikt o tym nie poinformował, nie zrobiły tego ani OFE, ani ZUS, a dziś też nie ma takiego obowiązku. Nic nie zrobiono w tej kwestii od 8 lat. Spadkobiercy też nie mają wiedzy, że mogą pozyskać środki z subkonta, ponieważ nikt ich o tym nie informuje – mówi prof. Paweł Wojciechowski, b. minister finansów.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS po śmierci bliskiej osoby?

Pierwszym krokiem, jest upewnienie się, czy zmarły posiadał takie subkonta w ZUS. Aby to zrobić wystarczy odwiedzić najbliższą placówkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i poprosić o udzielenie informacji. Następnie należy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek, który aktywuje procedurę. 

— Do wniosku trzeba dołączyć odpis aktu zgonu i aktu małżeństwa oraz oświadczenie stwierdzające, że do chwili śmierci członka OFE nie zaszły żadne zmiany w zakresie stosunków majątkowych małżonków. Pozostałe środki – również na wniosek – przekazywane są osobom uposażonym przez zmarłego (może to być także małżonek), a w przypadku ich braku, wchodzą w skład spadku. Do wniosku należy załączyć m.in. akt zgonu, prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia — wyjaśnia w rozmowie z Business Insider - Mariusz Sowiński z zus-doradca.pl.

Okazuje się jednak, że nie wszystkie zgromadzone środki będą wypłacone.

— Dziedziczyć po zmarłym możemy środki zgromadzone w II filarze, jak i środki z OFE, natomiast te z I filaru nie podlegają dziedziczeniu i po śmierci ubezpieczonego przeznaczane są na świadczenia innych emerytów. Dziś każdy ma w ZUS swoje indywidualne konto, w ramach którego prowadzone jest subkonto dla tych, którzy przystąpili do OFE, jak i tych, którzy urodzili się po 31 grudnia 1968 r. i nie przystąpili do OFE — mówił w rozmowie z Business Insider - Mariusz Sowiński.

I dodaje: 

— Na subkonto, tzw. II filar (z którego środki są dziedziczone), trafia część składki przekazywanej do OFE lub jej całość — w przypadku osób, które nie są członkami OFE. Obecnie to ubezpieczony decyduje, czy jego składka trafi do OFE, czy (nie przystępując do OFE) w całości na subkonto. Środki natomiast zgromadzone na indywidualnym koncie, tzw. I filar, nie są dziedziczone. 

Aby się dowiedzieć się, czy zmarły był członkiem OFE czy nie, należy zwrócić się do odpowiedniego oddziału ZUS. 

- A następnie zgłosić się do towarzystwa, które zarządza danym OFE — przypomniał w rozmowie ekspert. 

Kiedy wypłacane są pieniądze z OFE po zmarłym?

Pieniądze z OFE po bliskim zmarłym powinny być wypłacone w terminie do trzech miesięcy, jednak nie wcześniej niż po miesiącu od dopełnienia formalności. Trzeba pamiętać, że wypłacana kwota będzie podlegać 19-procentowemu zryczałtowanemu podatkowi od osób fizycznych.

Co to jest OFE i jak działa? 

Źródła: Business Insider / zus-doradca.pl, ZUS/ Interia.pl/Prawo.pl 

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM