Dodatek węglowy 2022. Przypominamy. Zostało mało czasu na złożenie wniosku, później pieniądze przepadną

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł przysługujące gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny. Aby uzyskać pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest złożenie wniosku. Zostały już ostatnie dwa dni, później pieniądze przepadną.

Zgodnie z obowiązującymi od 3 listopada 2022 roku zmianami prawnymi,  "gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, przedstawiciel gminy, każdemu z gospodarstw powinien przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej".

Dodatek węglowy po zmianach

Od 3 listopada dodatek węglowy jest przyznawany jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, przedstawiciel gminy stwierdzi zamieszkiwanie pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach, kilku gospodarstw domowych. Warunkiem jest również wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Nie ma w tej sytuacji zastosowania zasada "kto pierwszy ten lepszy", a dodatek węglowy należy się każdemu z gospodarstw, spełniających te warunki.

Dla kogo dodatek węglowy 2022?

Aby dostać dodatek węglowy muszą być spełnione następujące warunki:

  • każdy wnioskodawca musi prowadzić osobne gospodarstwo domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu i ma osobny piec węglowy albo korzysta z pieca współdzielonego.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, wójt, burmistrz lub prezydent – może przyznać dodatek węglowy z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Dodatek węglowy po nowemu. Wpis do CEEB nie jest już wymagany

Do listopada warunkiem koniecznym aby dostać dodatek węglowy  było wpisanie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Teraz takiego wymogu już nie ma.

- Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków - czytamy w ustawie.

Dodatek węglowy - zmiany. Kto najszybciej dostanie pieniądze?

Po zmianach jakie nastąpiły w przepisach wraz z początkiem listopada, wszystkie nierozpatrzone do tej pory wnioski są rozliczane według nowych zasad. 

Na 3000 zł - najdłużej czyli do 60 dni od dnia złożenia wniosku, czekają  wszyscy, których wniosek budzi zastrzeżenia, co do zgodności ze stanem faktycznym. W tym kontekście gminy dostały wyraźne instrukcje, jak mają prowadzić kontrole i jakich narzędzi do weryfikacji użyć.

Rozpatrywanie odrzuconych wniosków o dodatek węglowy

Jeśli natomiast wniosek o dodatek węglowy został wcześniej odrzucony, z powodu obowiązywania reguły "jeden dodatek na jeden adres" - teraz do 30 listopada 2022 -  można go złożyć po raz drugi. Podobnie jeśli powodem odrzucenia był brak wpisu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Do kiedy można składać wniosek o dodatek węglowy? Jak to zrobić?

Dodatek węglowy można uzyskać po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy. Można to zrobić:

  • online przez ePUAP
  • osobiście w urzędzie gminy.

Mimo licznych zmian w ustawie o dodatku węglowym, nie zmienił się ostateczny termin składania wniosków, które można składać jeszcze tylko do 30 listopada 2022 roku. Później pieniądze przepadną.

Dodatek węglowy - co należy wpisać we wniosku?

We wniosku o dodatek węglowy należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • numer PESEL lub numer dokumentu tożsamość
  • miejsce zamieszkania.

W dalszej części dokumentu należy podać dane osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego i zadeklarować, co jest głównym źródłem ogrzewania.

Należy również złożyć oświadczenie o tym, że informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą - za podanie fałszywych informacji grozi bowiem kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Źródło: Gazeta.pl/ Muratorplus.pl/Samorzad.pap.plPortalsamorzadowy.pl

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM