Minimalne wynagrodzenie 2023 znacznie wzrośnie. Zmieni się też minimalna stawka godzinowa

W 2023 r. dwa razy wzrośnie w Polsce nie tylko płaca minimalna, ale też minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych. Zmiany stawek zaczną obowiązywać już 1 stycznia 2023. Ile będzie wynosić minimalne wynagrodzenie i najniższa stawka godzinowa w 2023 roku? Przypominamy.

15 września 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Pensja minimalna 2023. Dokładnie tyle będzie wynosić najniższe wynagrodzenie 2023 netto

Jak informuje rządowy portal gov.pl, wzrost płacy minimalnej ma zapewnić Polakom bezpieczeństwo finansowe.

Od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 3490 złotych brutto czyli 2700 zł netto, od 1 lipca przyszłego roku – do 3600 zł brutto czyli ponad 2780 zł netto.

Tym samym od stycznia 2023 płaca minimalna będzie wyższa niż minimalne wynagrodzenie w 2022 roku o 480 zł brutto, a od lipca o 590 zł brutto.

W efekcie od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 r., a od lipca 2023 r. – 51,9 proc.

Nowa stawka godzinowa 2023. Tyle będzie wynosić minimalne wynagrodzenie za godzinę na umowę zlecenie

Rozporządzenie określa również nowe kwoty minimalnych stawek godzinowych dla umów cywilnoprawnych. Podobnie, jak w przypadku pensji minimalnej, stawki godzinowe również będą zmieniały się dwukrotnie w trakcie roku i osiągną one wysokość:

Od 1 stycznia będzie wynosiła 22,80 zł brutto czyli 16,41 zł netto;

od 1 lipca 23,50 zł brutto/ 16,98 zł netto. 

Stawka w lipcu przyszłego roku będzie o 3,80 zł brutto wyższa od obowiązującej aktualnie, co stanowić będzie podwyżkę o 19,3 proc. w stosunku do stawki obecnej. 

Minimalne wynagrodzenie 2023 i najniższa stawka godzinowa 2023 na umowę zlecenie a stawki historyczne

Minimalne wynagrodzenie i najniższa stawka godzinowa zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat systematycznie. Portal PIT.pl opracował odpowiednie zestawienie:

  • 3.600,00 zł 23,50 zł 01.07.2023
  • 3.490,00 zł 22,80 zł 01.01.2023
  • 3.010,00 zł 19,70 zł 01.01.2022
  • 2.800,00 zł 18,30 zł 01.01.2021
  • 2.600,00 zł 17,00 zł 01.01.2020
  • 2.250,00 zł 14,70 zł 01.01.2019
  • 2.100,00 zł 13,70 zł 01.01.2018

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę jest istotnia, gdyż ma wpływa na wiele innych wskaźników. Jak wymienia portal PIT.pl na jej podstawie oblicza się m.in.:

  • kwoty odpraw pieniężnych,
  • dodatków za pracę w nocy,
  • wysokości niektórych składek ZUS społecznych i zdrowotnych.

Źródło: PIT.pl/ Gov.pl

TOK FM PREMIUM