MON powoła rezerwistów na ćwiczenia. Sprawdzamy, co oznacza wezwanie i czym grozi niestawienie

Opublikowanie na stronach rządowych informacji o wzywaniu rezerwistów na ćwiczenia, wywołało popłoch. W TOK FM publikowaliśmy podstawowe informacje na temat rozporządzenia, dziś sprawdzamy, co oznacza otrzymanie wezwania, czy można się od niego odwołać i jakie grożą kary za niestawienie.

MON chce wezwać 200 tysięcy rezerwistów na ćwiczenia. CWCR: "Nie oznacza to bezwzględnej realizacji"

W 2023 roku powołanie do wojska dostanie aż 200 tys. Polaków. Rząd ogłosił to, publikując projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

Popłoch wśród rezerwistów wywołało ustalenie wysokiej liczby powoływanych rezerwistów na ćwiczenia wojskowe, choć jak zaznacza Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR): "Liczba do 200 tysięcy powoływanych na ćwiczenia, w porównaniu z 2022 rokiem, nie zmieniła się i nie oznacza ona bezwzględnej realizacji".

"Na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia" - wyjaśniło na Twitterze Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Co oznacza wezwanie do wojska na ćwiczenia?

Rezerwiści pasywni będą powoływani na różnorodne ćwiczenia. Są to:

  • ćwiczenia jednodniowe,
  • krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do 30 dni,
  • długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni,
  • rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni.

"Czas trwania ćwiczeń żołnierza pasywnej rezerwy nie może przekraczać 90 dni w ciągu roku, przy czym ćwiczenia trwające do 24 godzin może on odbywać nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe — raz w roku" - sprawdził portal Business Insider.

CWCR poinformowało, że otrzymanie wezwania nie jest równoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenia.

"Dopiero po upewnieniu się, że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia" - informuje biuro.

Od tej decyzji przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, tj. można je złożyć w terminie 14 dni, do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, który ją wydał.

Niestawienie się na wezwanie do wojska. Kary za zignorowanie wezwania. "To decyzja administracyjna"

Powołanie na ćwiczenia wojskowe jest realizowane w formie decyzji administracyjnej. Oznacza to, że trzeba ją wykonać, a za niestawienie się grozi kara.

Powołani muszą stawić się do służby w określonym w karcie powołania terminie i miejscu, a na czas ćwiczeń stają się oni żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

Szef wojskowego centrum rekrutacji może zarządzić przymusowe doprowadzenie powołanego przez policję do wskazanej jednostki wojskowej. Pozwalają na to przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kary za niestawienie się na wezwanie określa art. 682 ustawy o obronie ojczyzny. Brzmi on, kto:

  • będąc żołnierzem pasywnej rezerwy, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin,
  • będąc przeznaczonym do szkolenia lub ćwiczeń wojskowych, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do tej służby,
  • posiadając przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do służby w tej jednostce, podlega karze aresztu albo grzywny.

Źródła: Projekt rozporządzenia, Buisness Insider

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM