Matura 2023. Takie tematy pojawiły się na egzaminie dojrzałości z języka polskiego

"Człowiek - istota pełna sprzeczności" i "Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem", takie tematy - według maturzystów z liceów - były do wyboru na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Natomiast maturzyści z techników pisali rozprawki, których tematy odnosiły się do fragmentów "Pana Tadeusza" i "Przedwiośnia".
Zobacz wideo

"Człowiek – istota pełna sprzeczności" i "Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem" – takie do wyboru były – według maturzystów z liceów – tematy rozprawki na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tematy te podali Polskiej Agencji Prasowej -  po wyjściu z egzaminu - maturzyści z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.

Maturzyści z liceów: rozprawka o człowieku – istocie pełnej sprzeczności

Na napisanie matury z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści z liceów mieli 240 minut.

W tym roku egzaminy przeprowadzane są w dwóch formułach - inne arkusze egzaminacyjne rozwiązują maturzyści z czteroletnich liceów ogólnokształcących (zdają w nowej formule), a inne maturzyści z czteroletniego technikum (zdają w starej formule).

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym w nowej formule składa się z trzech części. Maturzyści musieli rozwiązać dwa testy i napisać tekst własny. Mieli wybór: napisać rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów.

Pisząc tekst własny, maturzyści z liceów musieli odwołać się do utworów literackich i do wybranych kontekstów (np. historycznolitereckiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, religijnego, mitologicznego, biblijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego). Jednym z utworów musiała być lektura obowiązkowa.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany w czwartek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu na swojej stronie internetowej.

Matura 2023. W technikach tematy odnoszące się do "Pana Tadeusza" i "Przedwiośnia" 

"Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka" - tak brzmiał jeden z tematów maturalnych dla uczniów techników - odnosił się do fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Drugi temat brzmiał: "Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń". A punktem wyjścia do maturalnej rozprawki był fragment "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Tematy podali PAP maturzyści z Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie.

W przypadku analizy tekstu poetyckiego nie ma podanego problemu, który maturzysta powinien poruszyć w swoim tekście, jest tylko ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. Według maturzystów z krakowskiego technikum w tym roku należało zinterpretować wiersz Ewy Lipskiej "Mogę".

Matura 2023. Egzamin z języka polskiego

Na napisanie egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści z techników mieli 170 minut.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym pisany w czwartek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ujawnić po południu na swojej stronie internetowej.

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM