Portugalia. Komisja ds. pedofilii dostała setki zgłoszeń. Sprawcami przemocy mieli być księża

Powołana w styczniu ub.r. w Portugalii niezależna komisja ds. pedofilii w Kościele katolickim zebrała 512 świadectw domniemanych nadużyć seksualnych, które mieli popełnić w tym kraju duchowni - poinformował podczas konferencji prasowej przewodniczący komisji Pedro Strecht.
Zobacz wideo

Przewodniczący Pedro Strecht przypomniał, że od października 2022 r., kiedy komisja sporządziła pierwszy raport, dotarło do niej kolejnych 88 świadectw w sprawie domniemanych nadużyć ludzi Kościoła. Wyjaśnił, że na podstawie ponad pół tysiąca świadectw dotyczących nadużyć członkowie komisji sporządzili "szacunkową liczbę domniemanych ofiar". Określił ją na 4815.

Tymczasem inny członek komisji Alvaro Laborinho Lucio sprecyzował, że komisja przekazała Prokuraturze Generalnej w Lizbonie tylko 25 doniesień o domniemanym popełnieniu czynów pedofilii wobec nieletnich. Przyznał, że liczba ta jest niewielka, gdyż część świadectw dotyczyła przypadków, które uległy przedawnieniu. Przypomniał, że komisja bada nadużycia popełnione od 1950 r.

W październiku 2022 r. komisja opublikowała komunikat, zgodnie z którym otrzymała 424 skargi dotyczące domniemania popełnienia nadużycia seksualnego przez osoby duchowne. Komentując ten dokument, prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa stwierdził wówczas, że skala zjawiska, jego zdaniem, nie jest duża.

- To nie jest wysoka liczba, zważywszy na to, że na przestrzeni tylu lat z ludźmi z kręgów Kościoła miały kontakt miliony młodych osób - powiedział prezydent.

TOK FM PREMIUM