"Żaden biskup nie może być bezkarny". Scheuring-Wielgus: Zgłaszam 15 z 19 hierarchów do komisji ds. pedofilii

Zgłaszam 15 zawiadomień do państwowej komisji ds. pedofilii na 19 hierarchów Kościoła katolickiego - powiedziała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Jej zdaniem hierarchowie mieli wiedzę o przypadkach pedofilii wśród podległych im księży i nie zawiadomili o tym organów ścigania.
Zobacz wideo

W trakcie piątkowego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Świeckie Państwo posłanka Scheuring-Wielgus przypomniała, że w 2019 r. wręczyła papieżowi Franciszkowi raport, który zawierał nazwiska 24 hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce. Według niej mieli dopuścić się zaniedbań w wyjaśnianiu przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez podległych im księży.

Poinformowała, że w 2022 r. na opublikowanej przez nią mapie kościelnej pedofilii znalazły się 43 nazwiska polskich hierarchów. - Wśród tych nazwisk mamy 3 kardynałów, 17 arcybiskupów i 23 biskupów - wymieniła posłanka.

Posłanka dodała, że w 2021 r. złożyła 32 zawiadomienia - do Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 - w związku z zaniedbaniami hierarchów Kościoła katolickiego w tej kwestii. - Komisja pochyliła się nad tymi zawiadomieniami i zdecydowała, że należy zawiadomić prokuraturę. Na 32 zawiadomienia 6 jeszcze jest w toku, reszta została umorzona - powiedziała.

Scheuring-Wielgus przypomniała, że 1 lipca 2022 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, zgodnie z którą za niezgłoszenie organom ścigania przypadku pedofilii może odpowiadać także osoba, która dowiedziała się o takim czynie pedofilskim przed 13 lipca 2017 r.. To wtedy weszła w życie nowelizacja uzupełniająca przepis o karach za brak zawiadomienia organów ścigania.

Powiedziała, że - w związku z tą uchwałą Sądu Najwyższego - wraz z posłanką Agatą Diduszko-Zyglewską złoży w piątek 15 zawiadomień do państwowej komisji ds. pedofilii na 19 hierarchów Kościoła katolickiego. Zdaniem posłanki hierarchowie ci mieli wiedzę o przypadkach pedofilii wśród podległych im księży i nie zawiadomili o tym organów ścigania.

- W naszym zawiadomieniu do państwowej komisji ds. pedofilii powołujemy się nie tylko na uchwałę SN, ale również na art. 18 Kodeksu karnego i art. 72 konstytucji i na art. 572 Kodeksu postępowania cywilnego. Żaden biskup nie może być bezkarny - stwierdziła.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM