WIRON za WIBOR. Jest mapa drogowa Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że wskaźnik WIBOR, zostanie wymieniony na WIRON. Opublikowana mapa drogowa pokazuje, że cały proces potrwa do 2025 roku. Czy zmiana ochroni kredytobiorców?

Dlaczego WIBOR musi odejść? "Nie radzi sobie" z inflacją

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Jest wskaźnikiem, według którego banki określają oprocentowanie udzielanych pomiędzy sobą pożyczek. WIBOR 3M aktualny, 6M, 12M, czy 2W, odnosi się do czasu, na który została udzielona pożyczka:

 • 3M - to oprocentowanie dla pożyczki 3-miesięcznej,
 • 6M - 6-miesięcznej,
 • 12M - 12-miesięcznej,
 • 2W (week) - 2-tygodniowej,
 • ON (overnight) - oprocentowanie za środki pożyczone na jeden dzień.

Wskaźnik WIBOR jest wykorzystywany m.in. do obliczania odsetek w umowach kredytowych.

Gdy inflacja zaczęła rosnąć, kredytobiorcy bardzo dobitnie przekonali się o tym, jak niedoskonały to jest wskaźnik. Podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej powodowało gwałtowny, wielokrotny wzrost odsetek od kredytów i rat kredytowych. W czerwcu rząd zaczął przygotowywać mechanizmy pomocy kredytobiorcom, takie jak wakacje kredytowe czy zwiększenie budżetu Funduszu Wsparcia dla Kredytobiorców. To wtedy Mateusz Morawiecki ogłosił, że jednym z elementów wsparcia, który ma uchronić przed szybko rosnącymi odsetkami, będzie wymiana wskaźnika WIBOR na inny, o czym pisaliśmy już na TOK FM

WIRON za WIBOR. Szerokie zastosowanie warszawskiego indeksu

Dziś już wiemy, że następcą WIBORu będzie WIRON, znany wcześniej jako WIRD (czyli Warszawski Indeks Rynku Depozytowego). Jak informuje Money.pl "zmianie uległa jedynie nazwa indeksu, aby lepiej odzwierciedlić jego charakterystykę, czyli oparcie na danych reprezentujących transakcje overnight".

" Jak podają autorzy, wybrany przez Komitet Sterujący indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) ma się stać docelowo kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR" (czyli wytycznych Unii Europejskiej dla banków — przyp. redakcji) - wyjaśnia na Money.pl.

Wskaźnik ma mieć szerokie zastosowanie. Będzie używany:

 • w umowach finansowych (np. umowach kredytowych),
 • w instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych),
 • przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie).

Czym się różni WIRON od WIBORu? Oto co się zmieni

Przez wiele miesięcy eksperci dyskutowali to tym, jakim wskaźnikiem powinien być zastąpiony dzisiejszy WIBOR. Zgodni byli w jednym: żaden z dostępnych indeksów nie ma samych zalet i nie jest idealnym zastępnikiem. Zdecydowano jednak, że następcą WIBORu zostanie WIRON. Co się zmieni?

"Dziś oprocentowanie rat kredytów reguluje się, w zależności od wybranego WIBOR-u, na okresy np. trzy lub sześciu miesięcy. Tymczasem WIRD (a obecnie już WIRON — przyp. red.) ma być wskaźnikiem jednodniowym. Kredytobiorca pozna zatem ostateczną wysokość raty w dniu spłaty.- wyjaśnia Infor.pl

Mapa drogowa. Start: grudzień 2022 - meta: 2025

Ogłoszona przez Komisję Nadzoru Finansowego mapa drogowa pokazuje, że już od grudnia 2022 na rynku polskim będzie można zacząć stosować WIRON w nowych instrumentach finansowych.

Z kolei zaprzestanie opracowywania i publikowania wskaźnika referencyjnego WIBOR (oraz drugiego z obecnie używanych — WIBID) ma nastąpić od początku 2025 roku.

Mapa drogowa procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR (oraz WIBID):

 • Od grudnia 2022 będzie można stosować indeks WIRON,
 • w 2023 roku stopniowo można wdrażać indeks do umów i instrumentów finansowych. Banki będą mogły już wprowadzać do oferty kredyty stosując indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.
 • w 2024 roku nastąpi powolne wycofywanie produktów i instrumentów finansowych opartych na wskaźniku WIBOR na rzecz opartych na wskaźniku WIRON,
 • w 2025 roku indeks WIRON będzie już w powszechnym użyciu.

DOSTĘP PREMIUM