Sorry, nie taki mamy klimat!

Popatrz na Ziemię z oddali. To maleńki pyłek, który wraz z kilkoma innymi mknie przez pustkę kosmosu. Od tej pustki chroni nas tylko mgiełka atmosfery - jest jej tak niewiele, że odpowiada warstwie wody o grubości 10 metrów. Pod nią jesteśmy my i cała przyroda. Istniejemy tylko dlatego, że największy z pyłków - Słońce - dostarcza naszej planecie energii, którą zasilany jest cały system życia. Działanie tego systemu zależy od tego, jak energia przenika przez atmosferę. Nasz najbliższy towarzysz, Księżyc, atmosfery nie ma. Mimo że dostaje tyle samo energii co Ziemia, jest martwy.

Rozwijając się i poprawiając sobie byt, długo nie zauważaliśmy, że nasze działania prowadzą do ogromnych zmian w atmosferze i na powierzchni planety. W powietrzu gromadzą się emitowane przez nas gazy cieplarniane, znika powłoka lodowa odbijająca część energii słonecznej, rośnie poziom oceanów, zmieniają się prądy morskie. Wraz z tymi zmianami i naszą ekspansją w świat przyrody zanika też życie. Dziś łączna masa organizmów żywych na Ziemi jest dwukrotnie mniejsza niż wtedy, gdy powstawała nasza cywilizacja.

Nauka ma niezbite dowody na to, że obecna zmiana klimatu jest spowodowana przez człowieka. Jeśli nie ograniczymy dalszego wzrostu temperatury, możemy spodziewać się dramatycznych konsekwencji i dla nas, i dla całej przyrody. Aby ich uniknąć, świat musi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o połowę do roku 2030 i osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050.

My, naukowcy, apelujemy do polityków, przedsiębiorców i każdego obywatela: WYSŁUCHAJCIE NAS I DZIAŁAJMY RAZEM DLA KLIMATU. Nie wolno dłużej zwlekać. Wszyscy dołożyliśmy się do zmiany klimatu, więc wszyscy podejmijmy wysiłek, by ją spowolnić.

Przestańmy zaprzeczać nauce – to samobójcza strategia. Nie pozwólmy, by argumenty paranaukowe czy nieaktualna wiedza była stawiana na równi z wynikami wieloletnich badań. Nie możemy dłużej być obojętni wobec aktów napędzania zmiany klimatu i wobec pozornych działań proklimatycznych. Przyszłość ludzkości to za duża sprawa, by poświęcić ją dla krótkowzrocznych i doraźnych politycznych czy biznesowych celów.

Dalszy rozwój cywilizacji musi się odbywać w zgodzie z klimatem.

  • Politycy, to Wasze decyzje mają wpływ na klimat! Ich brak może doprowadzić do prawdziwego końca historii! Od polityków wymagajmy podjęcia zobowiązań i działań opartych na wynikach badań naukowych, prowadzących do czystej energii, ochrony klimatu i różnorodności biologicznej.
  • Samorządy też mogą zadbać o klimat, pracując nad efektywnością energetyczną i przygotowując się do zdarzeń, których w przyszłości nie unikniemy, takich jak fale upałów, susze, powodzie czy gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
  • Przedsiębiorcy, Wasze działania są tak samo ważne! Każdy kilogram wyemitowanych gazów cieplarnianych, każdy ubytek różnorodności biologicznej może wyjąć z piramidy życia strukturę, dzięki której funkcjonujemy, i przeważyć szalę. Od przedsiębiorców oczekujmy obliczenia swojego śladu węglowego, obniżenia go, a docelowo - neutralności klimatycznej. Zwiększą w ten sposób swoją konkurencyjność.
  • My jako obywatele mamy w rękach ogromną władzę. Możemy nie tylko oszczędzać zasoby, jak woda, prąd czy ciepło, i ograniczyć ślad węglowy. Powinniśmy też dokonywać mądrych wyborów, zarówno przy sklepowych półkach, jak i przy urnach wyborczych. W ten sposób wybierzemy polityków, którzy dokonają koniecznych zmian systemowych, a nasze pieniądze trafią do tych firm, które naprawdę chronią klimat.

Słuchanie głosu nauki jest naszą jedyną szansą na dalszą - jakże piękną! - podróż przez Kosmos na statku kosmicznym Ziemia. Jednak gdy klimat zbytnio się zmieni (sorry…), statek będzie mknął nadal, już bez nas jako pasażerów.

Nie mamy drugiej planety - musimy uratować tę jedyną. Dołącz do Apelu! Razem ciągle mamy szansę!

SYGNATARIUSZE APELU:

Prof. dr hab. Szymon Malinowski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Nauka o Klimacie

Dr hab. Jacek Pniewski, Fundacja Edukacji Klimatycznej, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Dr. hab. prof. UJ, Paulina Kramarz, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Krystyna Nadachowska-Brzyska, Uniwersytet Jagielloński

Mgr Wiktoria Rojek, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Joanna Rutkowska, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, Politechnika Poznańska Wydział Architektury

Dr Jakub Małecki, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Dr Anna Staszewska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego

Prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Radosław Rybkowski, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr hab. Bogdan Chojnicki, Pracownia Bioklimatologii, UP w Poznaniu

Dr hab. prof. UW Paweł Koperski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Danuta Wojcieszyńska, Uniwersytet Śląski

Dr Piotr Bentkowski, Uniwersytet Warszawski

Piotr Pokrzywa, Dyrektor Zarządzający Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, Członek zespołu Edukacja Klimatyczna

Prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr Alicja Pawelec, Uniwersytet Warszawski

Dr inż. Sławomir Zieliński, Klub Przyrodników

Prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Beata Czyż, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Alek Rachwald, Instytut Badawczy Leśnictwa

Dr. hab. Roman Żurek, Zakład Badań Ekologicznych

Dr hab. inż., prof. SGGW Zbigniew M. Karaczun, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie

Dr Szymon Jastrzębowski, Instytut Badawczy Leśnictwa

Dr Mateusz Płóciennik, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dr hab. inż. prof. UWr Marcin Kadej, Uniwersytet Wrocławski

Dr Agnieszka Rzeńca, Uniwersytet Łódzki

Dr Marcelina Zimny, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Białowieska Stacja Geobotaniczna

Dr Sebastian Szklarek, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, portal Świat Wody

Prof. Hanna Kmita, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Joanna Tusznio, Uniwersytet Jagielloński

Prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak, Wydział Neofilologii UAM

Prof. Małgorzata Witeska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dr hab. Krzysztof Treder, IHAR-PIB Oddział w Boninie

Dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk o Środowisku

Mgr chemii Aleksandra Chamerska, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

Prof. Andrzej Wróbel, Uniwersytet Warszawski

Dr Mateusz Konczal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr, Agnieszka Błońska, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Adam Stebel, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr Agnieszka Bednarek, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

Dr hab. Katarzyna Jasikowska, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. prof. UŚ, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr Agata Kołodziejczyk, Analog Astronaut Training Center

Prof. dr hab. Joanna Wibig, Zakład Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Łódzki

Mgr Beata Orłowska, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Stacja Ornitologiczna

Dr Agata Malinowska, IBB PAN

Dr Anna Kujawa, Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Dr hab. Łukasz Michalczyk, Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Andrzej Lesicki, Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Nauk o Ziemi Sylwester Kraśnicki, własna działalność gospodarcza

Mgr Aleksandra Klefas, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Krzysztof Haman, Uniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki

Dr hab., prof. UJ Krzysztof Kruczała, Uniwersytet Jagielloński

Dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Mariusz E. Sokołowicz, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki

Dr Piotr Dąbrowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (em.)

Prof. Jan Kozłowski, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski

Dr Karolina Lewandowska-Gwarda, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennej

Dr Magdalena Kozłowska, Wydział Historii UW

Prof. Zbigniew Zwoliński, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Dr Michał Pałasz, Katedra Kultury Współczesnej, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Ewa Bińczyk, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK

Mgr Olga Kosińska, Instytut Kultury UJ

Dr Jędrzej Stanisławek, em. adiunkt Politechniki Warszawskiej

Dr hab. Bożena Ryszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Andrzej Szahaj, UMK w Toruniu

Dr Anna Strzeszewska-Potyrała, Centrum Nauki Kopernik

Dr hab. Cezary Błaszczyk, WPiA UW

Dr Marta Labocha, UJ

Dr hab. Piotr Gierszewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk

Mgr Agnieszka Kowalczyk, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński

Dr Romuald Mikusek, Park Narodowy Gór Stołowych

Dr Christine Martinez, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW

Dr inż. Artur Gajdos, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Józef Wiktor, IO PAN

Dr hab. prof. UMK, Marcin Jaranowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr Agnieszka Sadowska-Konczal, Fundacja Edukacji Klimatycznej

Dr Agnieszka Konior, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr Anna Buncler, Uniwersytet Warszawski

Mgr Magdalena Nowakowska, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski

Dr Katarzyna Olbińska, Uniwersytet Łódzki

Mgr (doktorant) Katarzyna Stojek, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych; Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii, Uniwersytet Warszawski

Dr Magdalena Herdegen-Radwan, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Prof. Jacek Radwan, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr Magdalena Migalska, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Bogusław Nierenberg, Uniwersytet Jagielloński

Mgr Sebastian Chmielewski, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. Paweł Rowiński, Instytut Geofizyki PAN

Dr n. hum. Ryszard Kulik, Fundacja Klub Myśli Ekologicznej

Prof. dr hab. Iwona Szarejko, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

Dr Andrzej Kassenberg, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Mgr Marcin Popkiewicz, Nauka o klimacie

Dr Marzena Cypryańska-Nezlek, Uniwersytet SWPS

Dr hab. Anna Skoracka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Joanna Remiszewska, Leyton Poland

Dr hab. Lechosław Kuczyński, Pracownia Ekologii Populacyjnej, Wydział Biologii UAM

Prof. Tomasz Gierczak, Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski

TOK FM PREMIUM