Pierwsze studia dla specjalistów do pomocy małym migrantom. "Mediatorzy między dwoma różnymi kulturami". Trwają zapisy

Anna Gmiterek-Zabłocka
Do końca września Uniwersytet Warszawski prowadzi zapisy na studia podyplomowe "Asystentura międzykulturowa w szkole". To pierwsze takie studia w Polsce, skierowane do osób, które pracują z dziećmi cudzoziemskimi. Dzięki zagranicznemu dofinansowaniu nie trzeba za nie płacić. Można też dostać zwrot kosztów dojazdu i noclegów.

Liczba dzieci trafiających do Polski w ramach migracji systematycznie wzrasta. Przed wojną było ich ok. 70 tysięcy, jednak po 24 lutego z Ukrainy przybyło kilkanaście razy tyle. Część trafiła do polskich szkół, bardzo wiele z nich potrzebuje wsparcia. Takiego, jakie może dać asystent międzykulturowy. Wykształconych, przygotowanych asystentów jednak w polskich szkołach brakuje. Stąd pomysł na studia, o których pisaliśmy TUTAJ.

Kim jest asystent międzykulturowy?

- Asystent międzykulturowy nie tylko pomaga uczniom w odrabianiu lekcji czy w kontaktach z polskimi nauczycielami, ale jest też mediatorem między dwoma różnymi kulturami, sposobami postrzegania tego, co dzieje się w danej szkole. Czasem jest to ktoś, kto musi szybko zainterweniować, by przeciwdziałać konfliktom czy nie dopuścić do ich eskalacji - mówi prof. Mikołaj Pawlak z Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z inicjatorów powstania nowego kierunku studiów podyplomowych. 

Asystentki i asystenci międzykulturowi to osoby, których zadaniem jest wspieranie uczniów i uczennic w adaptacji, edukacji i integracji w środowisku szkolnym. Pełnią też rolę swoistych łączniczek i łączników językowo-kulturowych pomiędzy dzieckiem, jego rówieśnikami, kadrą szkoły a rodzicami. Z badań wynika, że obecność asystenta czy asystentki wpływa pozytywnie na frekwencję szkolną uczniów, integrację i wyniki edukacyjne. 

Dla kogo studia?

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim są skierowane do osób, które pracują czy chcą pracować w szkole i pomagać dzieciom migranckim. Co ważne, nie ma wymogu perfekcyjnej znajomości języka polskiego, choć trzeba rozumieć polską mowę. To oznacza, że na nowoutworzony kierunek mogą się zgłaszać m.in. nauczycielki z Ukrainy, które są już w polskich szkołach, a chciałyby doskonalić swoje umiejętności. 

Będzie też możliwość uzyskania dofinansowania, które przyznawać będzie Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, dzięki grantowi od Fundacji Norwegian Refugee Council. Chodzi nie tylko o opłacenie czesnego za studia, ale również pokrywanie kosztów dojazdów na zajęcia czy noclegów w Warszawie. - Do 30 września można złożyć dokumenty i zgłosić chęć udziału w studiach podyplomowych. I w tym samym momencie można też złożyć wniosek o dofinansowanie - mówi Agnieszka Kozakoszczak z Fundacji Różnorodności Społecznej. 

- Już kontaktują się z nami szkoły, które mówią, że ich samorząd nie będzie w stanie sfinansować dodatkowego zatrudnienia asystenta międzykulturowego, ale chcieliby mieć kogoś takiego w swoim gronie pedagogicznym. Chcą, by taka osoba wzbogaciła swoje kompetencje, stąd pomysł na studia - mówi prof. Mikołaj Pawlak. 

- Często spotykałam się w Polsce z podejściem, że przecież różnice kulturowe między nami a Ukraińcami wcale nie są duże. To po części prawda, ale z biegiem czasu i wraz ze zwiększającą się liczbą dzieci z Ukrainy w Polsce i nauczycielki, i nauczyciele widzą, że jednak jest taka potrzeba. Asystentura międzykulturowa bardzo się przyda - mówi Agnieszka Kozakoszczak z Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, jedna z inicjatorek utworzenia studiów.

- Nauczycielki często opowiadają choćby o sytuacjach, gdzie jedno słowo w danym języku znaczy coś zupełnie innego w innym języku. Takie drobne nieporozumienia potrafią - zwłaszcza wśród dzieci młodszych - wywołać wiele napięcia i stresu. Jedno dziecko myśli, że drugie je przezywa, a wcale tak nie jest - dodaje Kozakoszczak. 

Informacje o rekrutacji na studia "Asystentura międzykulturowa w szkole" są dostępne TUTAJ. Natomiast informacje na temat dofinansowania są dostępne na stronie Instytutu Polityki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. 

TOK FM PREMIUM