Niedziele handlowe 2022. Czy dziś niedziela handlowa? W które niedziele będziemy mogli zrobić zakupy?

Od czasu wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, rząd sukcesywnie co roku zmniejsza ilość niedziel, w które sklepy mogą być otwarte. W 2022 roku wypada ich tylko siedem.

Niedziele handlowe kwiecień 2022 - kiedy pójdziemy na zakupy?

Z siedmiu niedziel handlowych wypadających w 2022 roku, aż dwie zaplanowane są na kwiecień. Jedna z nich przypada na tydzień przed Wielkanocą - w Niedzielę Palmową, czyli dzisiaj 10 kwietnia. Druga zaś to tydzień po Wielkanocy, czyli 24 kwietnia.

Oto pełna lista niedziel, w które sklepy mogą być otwarte:

30 stycznia;

10 kwietnia;

24 kwietnia;

26 czerwca;

28 sierpnia;

11 grudnia;

18 grudnia.

Zakaz handlu w niedziele - wyjątek związany z wojną w Ukrainie

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i masowym napływem uchodźców, którzy przekraczają wschodnią granicę Polski, rząd zapowiedział wstrzymanie się od kontroli i karania sklepów otwieranych w niedziele na obszarach przygranicznych. Powodem jest możliwość zapewnienia pomocy uciekającym przed wojną Ukraińcom.

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) nie będzie realizowała żadnych działań narażających na kary te sklepy, które będą otwarte w niedziele, aby pomóc uchodźcom – poinformował Piotr Müller z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podkreślił, że chodzi głównie o placówki z województw graniczących z Ukrainą – podkarpackiego i lubelskiego.

Zakaz handlu nie dla wszystkich - gdzie zrobimy zakupy w każdą niedzielę?

O zakazie handlu w niedzielę mówi Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która zaczęła ona obowiązywać od 1 marca 2018 r. Przewiduje ona kilka wyjątków sklepów, które mogą prowadzić swoją działalność w niedziele niehandlowe:

- apteki i punkty apteczne,

- placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych

- placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

- placówki handlowe na dworcach ,

- placówki handlowe, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek,

- piekarnie, cukiernie i lodziarnie, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi ,

- placówki handlowe, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna

- placówki pocztowe, w których działalność pocztowa ma charakter przeważający (obroty powyżej 40%)

Za złamanie zakazu handlu w niedzielę może grozić grzywna w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

TOK FM PREMIUM