Kumulacja emerytur w kwietniu. Czy dla wszystkich emerytów?

Ruszyły wypłaty trzynastych emerytur. "Pierwsze są realizowane od piątku dla ponad 1 mln seniorów". Jeszcze w tym roku emeryci i renciści dostaną też "czternastki".

W kwietniu 2022 pierwsi emeryci otrzymają trzynastą emeryturę. Seniorzy dostaną na konto jeden przelew złożony z emerytury oraz "trzynastki". Wysokość dodatkowego świadczenia pieniężnego wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury, a otrzymają je wszyscy emeryci i renciści, czyli łącznie ok. 9,7 mln osób – informuje PAP.

"Pierwsze wypłaty są realizowane od piątku dla ponad 1 mln seniorów na sumę ponad 1,2 mld zł. Szacowany koszt tegorocznych trzynastek to 13,1 mld zł. Dodatkowe świadczenie trafi w sumie do ok. 9,7 mln emerytów i rencistów" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w wypowiedzi przesłanej PAP.

Z kolei w ostatnim kwartale 2022 roku będzie wypłacana czternasta emerytura – zapowiedziała Maląg. 

Wypłata "trzynastek" odbędzie się w sześciu kwietniowych terminach

Trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 roku. Od dwóch lat jest gwarantowana ustawowo wszystkim emerytom i rencistom.

Według resortu rodziny, w 2022 roku "trzynastka" wypłacana będzie w sześciu terminach, wraz z kwietniowymi emeryturami. Wysokość tego dodatkowego świadczenia wyniesie 1388,44 zł – to więcej o 87,56 zł w porównaniu z 2021 r.

Jak informuje MRiPS, trzynasta emerytura jest wolna od potrąceń, egzekucji, jak również opodatkowania od osób fizycznych. Aby otrzymać to dodatkowe świadczenie emerytalne, nie trzeba składać dodatkowych wniosków.  Otrzymanie trzynastej emerytury nie ma też wpływu na ubieganie się o inne dodatkowe świadczenia (dodatki, zasiłki etc.). 

Szczęśliwa "trzynastka": komu przysługuje, a komu nie? Zasady są określone ustawowo

"Trzynastka" przysługuje tym, którzy w dniu 31 marca danego roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do świadczeń określonych w ustawie. Ma to zastosowanie w przypadku:

  • emerytur i rent w systemie powszechnym, 
  • rolników, 
  • służb mundurowych, 
  • emerytur pomostowych, 
  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, 
  • rent socjalnych, 
  • rent strukturalnych, 
  • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, 
  • rodzicielskich świadczeń uzupełniających, 
  • rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Według szacunków resortu, w latach 2019-2022 z tytułu trzynastej emerytury do emerytów i rencistów trafi w sumie ok. 47,8 mld zł.

Kto nie ma prawa do otrzymania trzynastej emerytury? "Trzynastki" nie dostaną te osoby, u których prawo do świadczeń emerytalnych i rentowych było zawieszone na dzień 31 marca danego roku.

Czternasta emerytura pod koniec roku. "Niedługo już wyjdziemy z tym projektem do parlamentu"

Na ten rok przygotowano także wypłaty czternastej emerytury. Będzie ona wypłacana w czwartym kwartale 2022 r. – powiedziała minister Maląg dodając: "Niedługo już wyjdziemy z tym projektem do parlamentu".

Podobnie jak w przypadku trzynastej emerytury, "czternastka" nie trafi do tych osób, których świadczenia zostały zawieszone na dzień 31 marca danego roku. 

Waloryzacja emerytur i rent, przywrócenie wieku emerytalnego. Co jeszcze?

Jak podaje PAP, wśród działań podjętych przez MRiPS są m.in. przywrócenie wieku emerytalnego oraz waloryzacja rent i emerytur, która –  jak oceniła Maląg – z roku na rok są "waloryzacjami godnymi".

W ramach działań związanych z aktywizacją seniorów Maląg wymieniła także m.in. Program Senior+,  (adresowany do samorządów), który zakłada budowę domów i klubów seniora, a także dedykowany dla organizacji pozarządowych Program Aktywni+, którego ma na celu podniesienie szeroko pojętej aktywności emerytów i rencistów. Na te dwa programy przeznaczy się rocznie 100 mln zł. 

Oprócz tego realizowane są też inne przedsięwzięcia długofalowe, takie jak Program Opieka 75+ oraz Program Wspieraj Seniora.

Maląg wspomniała, że w tym roku pojawią się też opaski bezpieczeństwa dla seniorów, zwłaszcza osób samotnych, które umożliwią wysyłanie sygnału alarmowego do centrum obsługi w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. "To jest program pilotażowy. Będziemy jego budżet jeszcze w kolejnych latach rozszerzać", mówiła minister rodziny i polityki społecznej.

TOK FM PREMIUM