Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Sprawdź czy skorzystasz po zmianach przepisów

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 - Senat przyjął nowelizację dotyczącą emerytur pomostowych. W przepisach zaszła bardzo istotna, korzystna dla seniorów zmiana. Sprawdź, kto może ubiegać się o to świadczenie.

Emerytura pomostowa - komu przysługuje? Nie każdy może ubiegać się o to świadczenie

Emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym dedykowanym osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które osiągnęły wiek emerytalny (kobiety co najmniej 55 lat, mężczyźni co najmniej 60 lat). To jednak nie jedyny warunek uzyskania tego świadczenia

Emerytury pomostowe są bowiem przeznaczone dla pracowników wykonujących zawody o szczególnym charakterze: 

 • prace w hutnictwie i przemyśle metalowym;
 • prace w górnictwie;
 • prace w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym;
 • prace w służbie zdrowia i opiece społecznej,
 • bardzo ciężkie prace fizyczne
 • wykonywane na wodzie i pod wodą
 • kierowcy pojazdów transportu drogowego
 • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu
 • wykonywane pod ziemią
 • kierowcy tirów
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych
 • operatorów żurawi wieżowych
 • członkom zespołów ratownictwa medycznego

Pełen wykaz prac można sprawdzić na stronie ZUSu.

Dodatkowym wymogiem, jaki musi spełniać osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową, jest udowodniony okres składkowy i nieskładkowy. Okres składkowy w przypadku kobiet musi wynosić co najmniej 20 lat, w przypadku mężczyzn zaś co najmniej 25 lat. Koniecznym warunkiem jest także udowodnienie minimalnego (co najmniej 15 lat) stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Emerytura pomostowa a praca - nowelizacja. Ta ważna zmiana w przepisach rozwiązuje sporo problemów

Przed nowelizacją jednym z ważnych warunków ubiegania się o emeryturę pomostową było rozwiązanie stosunku pracy. Wymóg ten stwarzał zagrożenie, że w przypadku nieprzyznania świadczenia, osoba ubiegająca się o nie zostawała bez zatrudniania. Rządzący postanowili zająć się tą kwestią, dlatego do Senatu trafiła nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych, która uchyla zapis o konieczności rozwiązania stosunku pracy przy ubieganiu się o wcześniejszą emeryturę.

Emerytura pomostowa - ile wynosi?  Sprawdź, jak obliczyć wysokość wcześniejszej emerytury 

Wysokość emerytury pomostowej jest uzależniona od tego, ile środków zostało zgromadzonych przez świadczeniobiorcę ze składek i kapitału początkowego. 

Emerytura pomostowa nie może być niższa niż najniższa emerytura, która obecnie (od 1 marca 2022 roku) wynosi  1338,44 zł brutto, 

Do obliczania wysokości emerytury pomostowej podstawę świadczenia dzieli się przez średnią długość życia osób w wieku 60 lat.

TOK FM PREMIUM